Valg af uddannelse

Her et indlæg om inspiration, der måske kan hjælpe dig med at træffe det rigtige uddannelsesvalg. God fornøjelse!

Hvad finder du her?

  • Om intelligenser – Her kan du måle hvilke af 8 intelligenser, der er de mest fremtrædende hos dig. Klik her.
  • Personlig vision – Har du en drøm, du gerne vil realisere?Klik her.
  • Motivation – hvad driver dig? Læs mere her.
  • Mål – om at sætte sig mål – og holde dem. Klik her.
  • Autenticitet – er du tro mod dig selv? – eller følger du andre? Læs mere her.
  • Fremtider – Der er mere end én fremtid, der er flere! Klik her.
  • Valg – læs mere her om frihed, selvbestemmelse og valg.
  • Samarbejde – læs mere om samarbejdsformer her.
  • Kapacitet – er du udviklingsorienteret? Læs mere om personlig kapacitet her.

Den unge familie

Langt de fleste glæder sig til at stifte familie. Når glæden over det kommende barn suppleres med tanker om familielivet efter en forhåbentlig vellykket fødsel, så er der en række praktiske og mentale forberedelser, som er vigtige.

Et barn koster penge, så det er vigtigt at få styr på pengesagerne.

Fra at være en balance imellem kun 2 menneskers behov, bliver jeres forhold nu gradvis til en balance imellem 3 menneskers behov og kanter – hvilket logisk set, føles totalt anderledes end da I kun var 2 – på uoverskuelige mange nye måder.

Allerede i de første år af ægteskabet kan der opstå alvorlige kriser.

På de efterfølgende sider vil vi – når siderne er udviklet – tilbyde inspiration til relevante emner om familiestart. Det sker via links, artikler, videoklip m.m.

Har du lyst til at hjælpe os med links, artikler, videoklip m.m., så send dit forslag til info@haengoddag.dk

Hvad finder du her?

Selvoverskridelse

Selvoverskridelse eller højdepunktsoplevelse?

Selvoverskridelse eller transcendens, der i sig selv blot betyder ‘overskriden’, har i filosofien flere betydninger, der alle adskiller sig klart fra den teologiske betydning, hvor der er tale om Guds hinsidighed, og hvor der forudsættes en afgørende kløft mellem det dennesidige og det hinsidige.

I eksistentialismen bruges ordet om menneskets evne til at overskride nutidens virkelighed gennem det frie valg. Frihedens mulighed over for fremtiden er således en transcendens inden for dennesidigheden. Kilde:www.jernesalt.dk

Højdepunktsoplevelse er en betegnelse skabt af den amerikanske psykolog Abraham H. Maslow for en særlig form for selvaktualisering: Et intenst øjeblik, hvor personen overskrider sine vante evner og grænser og føler sig enten fuldkommen lykkelig eller helt i enhed med noget, der er større end den pågældende selv.

Det kan forekomme som kreativ inspiration, som en religiøs eller mystisk erfaring eller som en fornemmelse af sublim ophøjethed, ærefrygt, skønhed, sandhed, retfærdighed, naturforbundethed m. m. Oplevelsen kan indtræde under særlig tilrettelagte omstændigheder, men også pludseligt og uventet midt i hverdagen. Kvinder kan opleve øjeblikket, efter at de har født, på den oven for beskrevne måde. Nogle mennesker har sådanne oplevelser hyppigere end andre, men undersøgelser synes at vise, at de ikke er sjældne, skønt de fleste nødig taler om dem. Det skyldes dels undseelighed, dels at en højdepunktoplevelse er meget vanskelig at beskrive. Kilde: Gyldendals Encyklopædi