De 8 intelligenser – uddannelse

Her finder du et spørgeskema med 64 spørgsmål, som kan give dig en idé om hvilke af dine talenter, der er mest fremtrædende inden for disse områder: Vi har desværre oplevet, at der kan være problemer med at bruge Safari browser og anbefaler derfor Google, Internet Explorer og Firefox.

  • Sproglig intelligens
  • Musikalsk intelligens
  • Rimlig/visuel intelligens
  • Kropslig intelligens
  • Logisk/matematisk intelligens
  • Personlig intelligens
  • Social intelligens
  • Naturalistisk intelligens

Tag testen her.

Du kan tolke dit resultat her.

Testen er inspireret af Leif Mølmann Jürgensen, Gentofte