Intelligens

Hvilke intelligenser, der er mest fremtrædende hos os selv, er vigtigt at tænke på, når man træffer valg om job eller tager andre betydningsfulde beslutninger i sit liv.

Tidligere målte man menneskets intelligens ud fra IQ, det logiske-matematiske. Nu ved man, at det er alt for snævert. Der er mange flere intelligens-faktorer. Psykolog Howard Gardner taler om 8 forskellige.

Senere har Gardner overvejet tilføjelse af en niende intelligens, – “Hjertets intelligens”

Hvad kan du bruge det til?

Du kan f.eks. stille dig selv spørgsmålet: Hvilke intelligenser er mest fremtrædende hos mig? Det er jo ret vigtigt, når du f.eks. skal træffe valg om uddannelse, om nyt job eller andre vigtige beslutninger i dit liv. Du kan også få en snak med en af dine nærmeste til at finde frem til dine mest fremtrædende intelligencer.

  • Intelligenstesten – uddannelsesafklaring finder du her.
  • Intelligenstesten – job og intelligenser finder du her.
  • Intelligenstesten – senior og intelligenser finder du her.

 

Lidt mere om intelligens

I de senere år er det blevet almindeligt at bruge ordet om den totale sum af alle mentale egenskaber og færdigheder; derved bliver begrebet udvandet så meget, at det ikke længere har meget med intellektet at gøre.

Ordet intelligens kommer af det latinske verbum intelligere, som betyder “at forstå”. Der er ikke enighed om, hvad begrebetintelligens indebærer. Typiske betydninger omfatter evnen til at lære eller evnen til at løse nye opgaver uden forhåndsviden om fremgangsmåden. Intelligens er knyttet til processer i storhjernebarken. Muligvis har den noget at gøre med kapaciteten af hjernens arbejdslager, f.eks. hvor mange neurale processer der kan foregå samtidig ved løsningen af en opgave.

Kildehenvisning. Wikipedia

*Hovard Gardner er en amerikansk psykolog fra Havard University, Boston, USA.