Om enneagram og test

Enneagrammet  er et slags landkort til forståelse af de måder vores psyke arbejder på.

Som persontypeværktøj har Enneagrammet til formål at give indsigt i de forhold, der motiverer dig som menneske. Tilhængere ser Enneagrammet som en metode til at oparbejde ordforråd, indsigter og værktøjer omkring værdier/overbevisninger og omkring adfærdsmønstre inden for problemløsning, motivation, stress, kommunikation, konflikthåndtering og teamarbejde.

Fortalere for metoden mener, at den udmærker sig ved både at beskrive vores adfærd samt forklare adfærdens baggrund (i modsætning til andre lignende persontypeværktøjer, som kun skulle beskrive menneskers adfærd).

 

Tag testen her.

Når du er færdig og resultatdiagrammet kommer, så tryk på print ikonet:

Der er 150 spørgsmål, så hvis du har behov for en pause, så tryk på tasten “Save and exit”:

Har du behov for yderligere information om “Save and exit”, så se her: Gemme og forlade et spørgeskema.

Mere om Enneagrammet:

De 9 typer:

1. Perfektionisten: Rationel, principfast, selvbehersket
2. Relationsskaberen: Omsorgsfuld, storsindet, social
3. Udretteren: Målorienteret, ambitiøs, selvbevidst
4. Individualisten: Intuitiv, æstetisk, kreativ
5. Iagttageren: Hurtigopfattende, nyskabende, fritstående
6. Realisten: Indtagende, ansvarlig, defensiv
7. Idémageren: Positiv, selvsikker, impulsiv
8. Udfordreren: Selvbevidst, beslutsom, dominerende
9. Mægleren: Modtagelse, hyggelig, imødekommende

 

Anvendelser

Ved at have indsigt i baggrunden for adfærden i konkrete situationer er det muligt at blive bedre til:

 • at opdage dine essentielle værdier og overbevisninger
 • at opnå god kommunikation med din omverden – kolleger, partner, børn, chefen, familien
 • at anvende dine færdigheder og udnytte dine talenter
 • at håndtere konflikter og løse problemstillinger
 • at skabe forståelse for de motiver, der ligger bag menneskers handlinger
 • at opnå rummelighed overfor mennesker, vi normalt føler os langt væk fra i værdier
 • at motivere individuelt, målrettet og præcist – både dig selv og andre
 • at skabe fælles værdier og mål for et team
 • at få dit budskab igennem – første gang
 • at uddelegere opgaver, som matcher modtagerens essentielle motivationsfaktorer
 • at sammensætte teams, der trækker på hinandens styrker
 • at give positiv feedback i stressede situationer
 • at ”fange” egen og andres signaler på stress eller overbelastning
 • at sikre personlig vækst og udvikling for dig selv og andre at foregribe stress

 

Enneagrammet er et tolkningssystem som sammenfatter personligheden med det spirituelle. Det stammer fra Islamisk mystik (sufisme).

Enneagrammet kan også bruges som et værktøj til udvælgelse og sammensætning af teams, der skal arbejde målrettet.

 

Hvad finder du her?