Det kan ske, når du er i 40’erne

Mismod

 

Når vi rammer bunden af lykkekurven, skyldes det ifølge lektor i socialpsykologi, Aalborg Universitet Jan Brødslev Olsen, at vi midt i livet rammer et par mure – efter vi i de tidlige år af vort voksenliv har været fyldt af energi, fremtidsdrømme, familiestiftelse og forhåbninger til vores fremtid.

”I 40’erne rammer vi typisk en biologisk mur, hvor man mærker, at ens krop og fysik har toppet. Man rammer måske også en karrieremæssig mur: Skuffelserne begynder at indfinde sig, de karrieremuligheder, man havde håbet på, sander til, og man har måske også erfaret, at selv om giver den en ekstra skalle på jobbet, giver det ikke altid det forventede output. Samtidig finder man ud af, at man ikke længere har ungdommens skønhed. Man skal indstille sig på et andet livsmodus, og for mange er det et kæmpechok at opdage, at de ikke længere er én af de unge, og at kroppen ændrer sig.

 

 

Din livshistorie

Tilbageblik

Handler om CV, Lifeline på Facebook eller andet, der minder dig om de gode ting, der er sket for dig og hvad du har udrettet i dit liv.

Din historie betyder noget, fordi den definerer din rolle, hvem du er og hvad du gør.

 

Hvad finder du her?

 • En historie fra vikingemiljøet i Vorby om at stå ved en korsvej, forventningspres m.m. Genkendelsens glæde – 5 sider.
 • 86 årige Nadine Starr reflekterer over de ting, som hun ville gøre, hvis hun kunne leve sit liv om. Hvis jeg kunne leve mit liv om– 1 side.

 

Arbejdsglæde

Arbejdet bærer lønnen i sig selv

Folk beklager sig så ofte over deres arbejde, at man skulle tro, at det var en af livets største ulykker. Men overraskende nok betragter de fleste mennesker arbejdet som absolut afgørende for deres lykke. Undersøgelser viser, at de, som er glade for deres arbejde, generelt er lykkeligere. Og der er talrige beviser på, at de fleste arbejdende mennesker ikke blot sveder for pengenes skyld. De arbejder af en række vigtige, uhåndgribelige årsager. Man kan opnå en sikker følelse af at blive elsket ved den beundring og respekt, man får via sit arbejde.

Produktet af ens arbejde bekræfter en selvfølelse på en konkret måde, som ingen andre livserfaringer kan. Man kan ganske vist blive vred og aggressiv i forbindelse med de konflikter, der opstår, når man kæmper med sine arbejdsprojekter. Men en gribende følelse af triumf følger normalt i kølvandet på en succesfuld fuldførelse af en udfordrende arbejdsopgave.

Man har det godt med sig selv, når man bare arbejder almindeligt. Derfor er det så vigtigt, at personer, som ikke har fast job, finder alternative måder at arbejde på – ved frivillige aktiviteter, hobbyarbejde, havearbejde, eller hvad der nu ellers passer dem bedst.

 

Her en kort video om arbejdsglæde med Pjerrot fra Dyrehavsbakken.

… og her er historien om hvordan Pjerrot kom til Dyrehavsbakken nord for København.

Se andre videoer med Kurt Fleming i Videoteket.

 

Børn og gamle dage

”Selv små kopper har ører,” plejede min mor at sige, da jeg voksede op. Det gælder især de her børn, som virkelig har hørt en hel del om, hvordan tiden var i gamle dage, inden de fandtes. Så sjovt!

hvad-boern-dog-siger

 • I gamle dage var folk opdelt i racer – de fine og de ufine. De fine var rige og havde råd til shampoo og hårgele, mens de ufine måtte nøjes med lopper og lus. – Niklas, 8 år.
 • I gamle dage var de ikke så forkælede. De havde ikke legetøj eller sofapuder eller mariekiks. I stedet havde de flere grå ting, som ikke var farlige for naturen. – Leo, 7 år.
 • Jeg tror, at folk var lykkeligere i gamle dage. Sådan så det i hvert fald ud. I dag bliver børn tvunget til at grine og se glade ud. – Johanna, 5 år.
 • Når man giftede sig i gamle dage, var det fordi at landet sagde det og præsterne syntes, det var bedst. I dag kan man slå sig sammen med den ene efter den anden, uden at staten siger bu eller bæ. – Dennis, 8 år.
 • I gamle dage fik fædre ikke lov til at føde børn. De syntes, at det var umusikalsk. Men i dag er det normalt, at mødre og fædre føder børn sammen. – Johannes, 6 år
 • Når man gifter sig, så spiller organismen en sørgemarch, mens bruden går mod manden. – Gustav, 5 år.
 • Man skal ikke gifte sig i kirken. Man kan gifte sig på socialkontoret. Eller også kan man flytte sammen uden at sige det til nogen. Det vigtigste er, at man selv ved det. – Anders, 9 år.
 • Når man gifter sig, så må man ikke grine. Og man må heller ikke sige nej. – Elin, 4 år.
 • Når man gifter sig, giver man hinanden et stilhedsløfte. Hvis man ikke overholder det, skal man skille sig, og så må man deles om lamperne og knivene, og for det meste er man ikke enig om, hvem der skal have barnet. Dem som ikke bliver enige om det, må gå til en børsmægler. Han bestemmer, at den ene skal have barnet, og så får den anden et ekstra spisebord i stedet. – Daniel, 8 år.
 • Hvis man begynder at blive gammel og finder ud af, at man ikke vil dø, kan man bare tage vitaminpiller og afføringspiller. – Rickard, 5 år.

Kilde: Newsner

Dine valg

rosa-vifte-modelDu har som menneske valgmuligheder. Du kan vælge, hvordan du tænker, føler og handler og dine valg har betydning for alt, hvad du oplever.

Du kan vælge, at være taknemmelig, mere gavmild og rar, tænke mere optimistisk, have mere sjov. Du kan vælge at gå efter dine store mål og vælge at bruge din vilje og dine evner til at opfylde målet. Du kan vælge, hvordan du opfatter begivenheder, andre mennesker og verden omkring dig. Du kan også vælge at bruge dine sanser til at se det smukke, der omgiver dig.

 

Benytter du dig af dine valg?                                 Du har en vifte af valg på dit livs “tallerken”.

 

Hvad finder du her?

En kort video med filminstruktøren Peter Engberg om stilhed, pause og vigtige valg.

 • Empatiske mennesker er bedre til at træffe langsigtede valg, viser ny dansk hjerneforskning. Læs artiklen her.
 • Valg i Vorby. En historie fra vikingetiden om personlige valg – artikel fra john Bern & Co. Læs den her.

Se andre videoer med Peter Engberg i Videoteket.

 

Har du forslag til indlæg, artikler, videoklip eller andet, så kontakt os på info@haengoddag.dk

 

Livets mange valg

Dit liv skabes af valg. Hvis du vælger det ene, må du ofte vælger noget andet fra. Du møder allerede valg som barn. Skal du gå til dans, svømning, spejder eller noget helt andet. Senere møder du valg i forbindelse med uddannelse, valg af partner, valg af job osv. Og sådan fortsætter det.

Du lever først i frihed, når du selv vælger det liv, du vil leve – og ikke følger andres valg.

Hvad finder du her?

 • De etiske valg består i at “vælge sig selv” – se mere her.husk-lige
 • De kloge valg – en kort side om emnet og en video “Hvor kommer de gode idéer fra?” (engelsk)
 • De svære personlige valg – nogle gode råd til at træffe svære valg. Link.
 • De vanskelig valg, hvor fornuften, de gode intentioner og ønske om at hjælpe andre er svært. Link.
 • De vrede valg – hvordan tackler du det? Bliv inspireret her.
 • De glade valg – kan man selv vælge at være glad? – Se mere her.
 • Dine valg – du har en vifte af valgmuligheder – se mere her.

En bøn blev hørt

thumbs1

 

Jeg bad om styrke

og fik vanskeligheder

som gjorde mig stærk.

 

Jeg bad om visdom

og fik problemer

som skulle løses.

 

Jeg bad om velstand

og fik hjerne og muskler

som skulle bruges.

 

Jeg bad om mod

og mødte farer

som skulle overvindes.

 

Jeg bad om kærlighed

og mødte mennesker

som skulle hjælpes.

 

Jeg bad om tjenester

og fik muligheder som skulle udnyttes.

 

Jeg fik ingenting af det, jeg begærede.

Jeg fik alt det, jeg behøvede.

 

Viden og erfaring

 

Du får din viden og dine kundskaber gennem dine egne oplevelser. Man skal dog skelne mellem oplevelsen i sig selv og så den erfaring, der dannes, når oplevelsen er sat i forhold til tidligere erfaringer ved tankemæssig bearbejdning. Når man ofte lader, som om oplevelse og erfaring er én og samme ting, skyldes det, at bearbejdningen næsten altid sker ubevidst.

Erfaringsbaseret viden sættes ofte i modsætning til den viden, man har opnået gennem sin kultur, dvs. gennem gensidig påvirkning, samtaler, opdragelse, skolegang og medieformidlede oplysninger.

”Viden er, hvad du bruger den til” blev sagt af Confusius, som var en kinesisk embedsmand og filosof, som levede for ca. 2.500 år siden. Han mener, at den viden og den kundskab, som du har, kun er noget værd, hvis den bliver brugt. Hvis din viden og dine kundskaber ikke bliver brugt, så findes de kun i det eget hoved eller på dit CV.

 

Har du forslag til indlæg, artikler, videoklip eller andet, så kontakt os på info@haengoddag.dk

 

 

De kloge valg

 

Hvis du har svært ved at vælge, så gælder det om at indsamle informationer, som kan hjælpe dig til at træffe det rigtige valg.

 

Hvad finder du her?

Video uploadet den 17/09/2010. One of our most innovative, popular thinkers takes on-in exhilarating style-one of our key questions: Where do good ideas come from?

En beslutningsmodel

De kloge valg er en variation af en model benyttet af organisationer og professionelle i forskellige sammenhænge. Ofte benyttet i forbindelse med en situation eller udfordring, formulering af mål og strategier for at opnå disse mål.

Modellen kan bruges af professionelle, foreninger og personer, der ønsker at træffe kloge valg.

Mange valg bliver truffet ud fra følelsesmæssige eller negative tilgange. Som Henry Ford sagde: ”Led ikke efter fejl, men løsninger”

Modellen er simpel:

 1. Hvad er din nuværende situation?
 2. Definer problemet, udfordringen eller de foreliggende valg.
 3. Hvordan ønsker du at din løsning skal se ud?
  Skab din egen vision of den ideale løsning,
 4. Hvilke valgmuligheder har du?
  Skriv dine valgmuligheder ned. Se på dem fra forskellige vinkler – også dem, du umiddelbart ikke forventer at bruge.
 5. Hvad vil konsekvenserne være for hver valgmulighed?
  Prøv at forudse, hvad der vil ske, hvis hver valgmulighed blev fulgt.
 6. Vælg en valgmulighed
  Forpligt dig til at gennemføre den ved at nævne den for andre.
 7. Vælg hvornår du vil gennemføre dit valg
  Beslut dig for, hvordan du vil evaluere resultaterne af dit valg

 

De svære personlige valg

Refleksion
Refleksion

Det er ikke let at træffe svære valg. Hvis vi har et problem, som kræver, at vi træffer et valg, så kan man tegne en cirkel, der er opdelt som en pizza.

I hver “slice” skriver man en valgmulighed. Skriv også de muligheder, som du ikke er sikker på er rigtige, men som du ønsker at have med.

Spørg derefter til hver ”slice”:

 • Hvad fortæller min logik mig?
 • Hvad fortæller mine sindsbevægelser mig?
 • Hvad føler min krop om dette?
 • Hvad siger mit hjerte?”

Når vi bruger alle disse aspekter af os selv, har vi et bedre og mere helt billede af, hvilke muligheder der er for os.

Afvej dem og fjern de ting, som ikke virker i processen.

På den måde kan vi basere en afgørelse på et valg, der “føles” rigtigt.