Viden og erfaring

 

Du får din viden og dine kundskaber gennem dine egne oplevelser. Man skal dog skelne mellem oplevelsen i sig selv og så den erfaring, der dannes, når oplevelsen er sat i forhold til tidligere erfaringer ved tankemæssig bearbejdning. Når man ofte lader, som om oplevelse og erfaring er én og samme ting, skyldes det, at bearbejdningen næsten altid sker ubevidst.

Erfaringsbaseret viden sættes ofte i modsætning til den viden, man har opnået gennem sin kultur, dvs. gennem gensidig påvirkning, samtaler, opdragelse, skolegang og medieformidlede oplysninger.

”Viden er, hvad du bruger den til” blev sagt af Confusius, som var en kinesisk embedsmand og filosof, som levede for ca. 2.500 år siden. Han mener, at den viden og den kundskab, som du har, kun er noget værd, hvis den bliver brugt. Hvis din viden og dine kundskaber ikke bliver brugt, så findes de kun i det eget hoved eller på dit CV.

 

Har du forslag til indlæg, artikler, videoklip eller andet, så kontakt os på info@haengoddag.dk