Den 4. alder

I dag bliver vi ældre end vores forældres generation, vi er ofte i bedre kondition i den aktive del af vores pensionisttilværelse, som vi kalder den 3. alder. Alligevel når de fleste af os også den 4. alder, hvor vi har sværere ved at klare dagligdagen og er blevet mere omsorgskrævende.

“Forventede aktive leveår” er det antal år, en person kan forvente at leve uden aktivitetsbegrænsende svækkelse. De fleste må regne med en periode på en halv snes år med tiltagende symptomer og funktionsbegrænsning, fra kronisk sygdom sætter ind, til man dør.

 

Hvor gammel bliver du – se din forventede levealderpension_1578608c

Ved du, hvor mange år du kan forvente at skulle leve af pension?

Dette er et vigtigt spørgsmål, du bør stille dig selv, hvis du vil finde ud af, om du har nok at leve for resten af dit liv. Samtidig er det også et spørgsmål, som er utrolig svært at svare på, for ingen ved jo, hvor gamle de bliver.

ATP har opstillet en model for forventet levealder, der bygger på studier af levetidsforbedringer i en række lande, der ligner Danmark mht. levestandard.

Den kan måske give dig et fingerpeg om, hvor længe du kan forvente at leve.

 

Se den her.