Tid er livets råstof

 

Der er flere måder at opleve tiden på. Vi siger ofte, at tiden går, i andre lande siger man, at tiden kommer. Men ingen har kunnet forklare, hvor den kommer fra, og hvor den går hen, når den har været her.

Når man holder fødselsdag, jul eller nytår, er det ofte med undren, at man konstaterer, at der nu allerede er gået et helt år. Man forstår ikke, hvor tiden er blevet af, og det kan føles, som om nogen har ”stjålet” den. Nok er tiden meget retfærdig fordelt med 24 timer til hvert menneske hvert døgn, men alligevel føles det, som om vi aldrig har tid nok.

Fokuserer man altid på alt det, man ikke kan nå, vil man konstant føle, at man har for lidt tid. ”Intet er mere trist, end når vi ikke har tid til det, der bringer os lyst og glæde…”

På livets rejse kan det være klogt nu og da at tage en tænkepause over tid, liv, ønsker og forholdet til andre mennesker, for at se om vi er på rette kurs, eller om små eller større ændringer vil give et bedre liv.

 

Tanker om tid

Hvis man i dag vil illustrere noget, som udvikler sig over tid, bruger man det, som kaldes en livsløbs-kurve.

De fleste forhold i menneskelivet følger denne kurve. Sådan forløber nu engang alt liv. Livet er noget, der begynder og slutter. Og ind imellem de to begivenheder er der tid. Tid og liv er to begreber, som er tæt knyttet til hinanden.

 

1. Tiden som et kredsløb

Begrebet tid er knyttet sammen med jordens og solens bevægelser og årstidernes kredsløb. Derfor vil nogle nok forklare tiden ved at tegne en cirkler.

2. Tiden som en bølge

For andre mennesker er tid som en bølget linje. Alt her i livet går op og ned. Intet bliver nogensinde helt det samme igen. Intet i historien gentages. Eller som den græske filosof Heraklit skal have sagt: ”Man kan ikke bade to gange i den samme flod”, for anden gang er floden ikke den samme som før.

3. Tiden som en tidslinje

Nogle vil tegne tid som en lang pil. Nu´et (dvs. det øjeblik jeg står i lige nu) bevæger sig hen ad en tidslinje. Bag nuet ligger fortiden, og foran ligger fremtiden. Tidslinjen er en kæde af begivenheder og handlinger ordnet i kronologisk rækkefølge. Fremtiden er dermed ikke andet end en forlængelse af fortiden.

 

4. Tiden som en vifte

Livet kan også beskrives som en lang række af valg. Et menneske har næsten altid mulighed for at gøre enten det ene eller det andet og må så vælge. Mange af disse valg er rigtig vanskelige, fordi den endelige beslutning også rummer et fravalg.

Fremtid er ikke et entydigt ord, der betyder det samme for alle mennesker. Men interessen for fremtiden er altid til stede. Fremtid er alt det, vi kan forestille os lige nu. Fremtid er egentligt et flertalsbegreb, for der er ikke kun en fremtid.

 

Fremtid er den vifte af muligheder, der står åben i nuet.

 

Derfor kan fremtid vælges: Og fremtid er både de muligheder, som vi har i dag, og de muligheder, som kan skabes med tiden. Der er et helt sæt af forestillinger om det, der er fremtidsmuligt. Vi kan derfor altid tale om fremtider – og ikke om fremtiden. Fordi fremtid er noget, man vælger.

Forskellige mennesker har meget forskellige fremtids-vifter. Viften kommer an på, hvor i verden de bor. I Danmark hører vi til de mest privilegerede mennesker. Der er intet, der forhindrer os i at åbne, udnytte og forny vores personlige vifte af muligheder – det skulle da lige være os selv. For hvor tit lader vi ikke tilfældigheder bestemme, hvad der sker i vores liv. Men hver enkel af de beslutninger, som et menneske træffer, er med til at forme dets fremtid. Det er med andre ord det, som vi gør i dag, der bestemmer vor fremtid.

Hvordan vil du tegne tid?

Citater om tiden

”Det eneste sikre ved fremtiden er, at den vil overraske selv dem, der har været mest fremsynede.”

”Hvad fremtiden angår, er det din opgave ikke at forudse, men at gøre den mulig”

”Det er livets kunst at få det, der fylder ens tid, til også at fylde ens liv.”

”Ingen kan skrue tiden tilbage og starte forfra på ny, men enhver kan starte herfra og skabe en helt ny slutning.”

”Tid er liv. Og livet bor i hjertet.”

Dette citat kommer fra Michael Endes bog »Momo«. Den handler om de grå tidstyve, der stjæler tiden fra menneskene, der derfor aldrig har tid nok til det, der virkelig er vigtigt, uanset hvor meget tid de sparer. Bogen handler om, at menneskene bliver så effektive og præstationsfikserede, at de glemmer alt det, der gør livet smukt og dejligt. Nemlig når vi er nærværende og giver vores opmærksomhed til de mennesker, der betyder noget for os, og som måske har et behov for, at vi er noget for dem.

 

”Det gode liv er, når tiden står stille og det eneste, der er, er lige NU.”

Men måske glemte jeg bare at sætte pris på det, fordi jeg altid havde mit hoved et andet sted, end hvor jeg var.

Udløbsdato for viden og meninger?

Det er ikke så vanskeligt at lære noget nyt. Men at aflære noget gammelt kan volde store problemer.
Derfor er det en god idé nu og da at give sin viden og meninger et eftersyn for at se, om nogle af dem har overskredet deres ”udløbsdato”.

På fødevarer kan man se udløbsdatoen og undgå at købe varen.
På parkometeret kan man se udløbstiden og undgå en parkeringsafgift.

Men privat undgår vi ofte fakta, hvis det ikke harmonerer med det, som vi allerede mener at vide. Og problemet kan opstå, hvis man ikke opdager, at tingene har ændret sig. Vi har brug for kreativitet og fantasi til at føre os godt ind i fremtiden.

Og det kan begynde med, hvad man kunne kalde „aflæringens kunst“.

Kreativitet trives i et trygt miljø

 

Du kan komme til at sætte din frihed og kreativitet i “fængsel”, hvis du befinder dig i et utrygt miljø – på jobbet eller privat.

I denne korte video anbefaler Carsten Dahl, at dyrke din kreativitet og virkelyst i et trygt miljø. Som han citerer: Sandheden er det eneste, der virker.

Se andre videoer med Carsten Dahl i Videoteket.

 

 

Hjælpsom

Hjælpsomhed handler om at stille sig til rådighed og yde støtte eller bistand til andre – uden bagtanker. Det kan være de små ting, som at lade andre komme foran i køen i supermarkedet, trafikken eller andre steder, hvor din hjælp betyder noget for en anden.

Den tidligere verdensmester i boksning, Muhammad Ali er citeret for sige “Hjælpsomhed mod andre er den husleje du betaler for at bo her på Jorden.”

Hvad finder du her?

 

Ordets magt
Denne kortfilm illustrerer ordets magt til radikale ændringer. Engelsk video på 1:48 minutter.

This short film illustrates the power of words to radically effect change. Discover the power of transforming your own words in Andrea Gardner’s book ‘Change Your Words, Change Your World’ at http://www.andreagardner.co.uk. 1:48 minutes.

Historier – Læs historier om bl.a. hjælpsomhed her. Om Bent m.fl.

 

Se også vore andre inspirationsvideoer i Videoteket.

 

Brug dine sanser

Brug dine sanser!  Brug dem alle!

Tro ikke, at du har fået færre talenter betroet af din Skaber og Herre, end de andre har.

Måske har netop du fået et par flere end de andre

Mennesket har umådelig mange, forskellige evner, men de er ikke alle lige godt udviklede.

De fleste er underudviklede.

En af disse evner er at forstå sin omverden, glædes over naturen, leve med i musikken, se det skønne i bølgernes brusen, give sig tid til at lytte til vinden, der suser i trætoppene.

Men det er ikke en selvfølgelig­hed, at man kan det.

Man kan tage to mennesker med ud i na­turen og stille dem det samme sted.

Den ene vil være betaget over skønheden i naturen omkring ham:Træerne, himlen, skyerne, blomsternes farver og græs, der bølger i vinden.

Den anden vil spørge: »Hvad er der her, jeg skal se?«

Ukendt kilde.

Flow og fordybelse

De fleste af os kender den oplevelse af at ”forsvinde” fuldstændigt ind i en aktivitet. Det kan være alt fra en sportsaktivitet, en bog eller til en arbejdsopgave. Flowtilstanden er kendetegnet ved, at man er fuldt ud fokuseret og koncentreret; samtidigt har man styr på hvordan situationen skal håndteres, og hvordan man lykkes med udfordringen. Flow er altså, når vi oplever os selv udfordret til grænsen af vores kunnen. Der er optimal sammenhæng mellem udfordring og kompetencer.

I 1990 definerede psykologen og ‘Flow-pioneren’ Mihaly Csikszentmihalyi *, begrebet flow således: “Flow er en mental tilstand i hvilken personen er fuldstændig opslugt i det vedkommende beskæftiger sig med. Det er karakteriseret som en fornemmelse af et energifyldt fokus, fuld involvering og succes med den igangværende aktivitet.”

Der findes ikke nogen direkte dansk oversættelse af begrebet flow, men skulle man foreslå en oversættelse kunne det være begreber som virkelyst, fordybelse, engagement og selvforglemmelse.

Hvordan kan man bruge flow?

Flow som mental tilstand er der som udgangspunkt ikke noget nyt i. Det er en tilstand som for de fleste mennesker altid har eksisteret. Men i de senere år er man blevet opmærksom på at en afgørende succesfaktor, for at løse arbejdsopgaver, kan være flow. Netop fordi, når vi er i flow, er der ikke længere nogen afstand mellem det vi tænker og det vi gør. Vi er splejset sammen med det vi laver.

Det at være i flow er en individuel tilstand, men oplevelsen af at være i flow kan ofte foregå i grupper eller i samarbejdet med andre. Det kan være et fodboldhold eller et arbejdsteam som oplever succes, og den enkelte føler at deres kompetencer løftes af fællesskabet. Dette kan være en meget konstruktiv indgangsvinkel for opkvalificering, integration eller fokus på selvværd i arbejdet med mennesker.

Flow som værktøj

Vi hverken kan eller skal være i konstant flow. Men det er en tilstand, som er værd at stræbe efter, da vi som ofte trives, og har succes i denne mentale position. Derfor kan det både på arbejdspladsen og i arbejdet med andre mennesker, være en god ide at være bevidst om hvilke forhold der er medvirkende til, at vi kan komme i flow. Mange mennesker har en tildens til at ligge lige under flow tilstanden, for det kræver en særlig indsats at komme i flow. Vi er nød til at investere energi og kræfter for at komme i denne mentale position. Udover egen indsats har to af de førende danske eksperter på området, Hans Henrik Knoop og Frans Østed Andersen, peget på 5 forhold, som giver et godt udgangspunkt for at opnå flow tilstanden: 1) Klare mål – 2) Klare rammer – 3) Match udfordringen – 4) Tilbagemeldinger – 5) Uforstyrrethed.

* Mihaly Csikszentmihalyi: Er professor ved Claremont Graduate University og direktør for Center for Livskvalitet.

Artikel af Mikkel Müller/ Evolution Management

Tilbageblik

Handler om CV, Lifeline på Facebook eller andet, der minder dig om de gode ting, der er sket for dig og hvad du har udrettet i dit liv.

Driector's Cut sees Kate revisit all of these tracks form her previous albums The Sensual World and The Red Shoes. All drums and vocals on Directors Cut are new performances and the album boasts some special guests including: Steve Gadd, Danny Thompson a

Din historie betyder noget, fordi den definerer din rolle, hvem du er og hvad du gør.

 

Hvad finder du her?

 • En historie fra vikingemiljøet i Vorby om at stå ved en korsvej, forventningspres m.m. Link her– 1 side.
 • 86 årige Nadine Starr reflekterer over de ting, som hun ville gøre, hvis hun kunne leve sit liv om. Link her – 1 side.

Har du forslag til indlæg, artikler, videoklip eller andet, så kontakt os på info@haengoddag.dk

 

 

Fremtider

Hvis du kunne se ind i fremtiden, ville det ikke være til megen nytte. For det, du ville kunne se, ville være ingenting. Fremtiden ville se fuldstændig tom ud. Man kan ikke se noget, for fremtiden er jo ikke sket endnu. Der er først nogen, der skal skabe den. F.eks. dig, dine kolleger og din familie.

Fremtid er egentlig et flertalsord. For der eksisterer ikke kun én fremtid. Fremtiden er nemlig den vifte af muligheder, vi har i nutiden. Men ofte begrænser vi desværre selv vores fremtidsmuligheder. For ofte ser vi ikke, hvad vi ikke forventer at se.

Selvfølgelig har vi ikke indflydelse på alt, hvad der sker i fremtiden. For der er jo hændelser, der er uden for vore påvirkningsmuligheder. Men ved at have en ide om, hvad vi vil, og ved at være aktive for at det kommer til at ske, vil vi have meget større muligheder for at skabe vores egen fremtid.

Lykken er ikke fravær af problemer, men evnen til at håndtere dem. En vis grad af modstand er en stor hjælp for mennesket… drager flyver op mod – ikke med – vinden. Så hvis der ikke er fejltagelser i dit liv, tager du ikke chancer nok.

Når vi samler på gode dage, får vi et godt liv. En forklaring på fremtiden kan belyses med denne lille historie:

I Grækenland var der i oldtiden en billedhugger, som var en af de helt store klassikere. Mens han en dag stod og bankede løs på en ordentlig marmorblok, der skulle blive til en statue af en hest, kom en af hans kunder ind ledsaget af sin lille datter. Faderen og billedhuggeren forhandlede om prisen på en statue af faderen, mens den store billedhugger ufortrødent fortsatte med at hamre løs på marmorblokken.

stenhugger-og-fremtid

Den lille pige fulgte interesseret billedhuggerens arbejde. Pludselig udbrød hun: ”Far, hvordan kan manden vide, at der er en hest inde i stenen?“

Pigen havde naturligvis endnu ikke forstået, at hesten først blev skabt af billedhuggerens arbejde ud fra hans idé om, hvordan en sådan hest skulle se ud, og at den eneste virkelige begrænsning for hestens udformning var marmorblokkens størrelse.

Ofte begrænser vi desværre selv vore fremtidsmuligheder. For ofte ser vi ikke, hvad vi ikke forventer at se.

“Mange af os venter hele livet på, at vores skib skal lægge til. Problemet er, at vi aldrig sendte et af sted.”

”Der findes intet kort over fremtiden, fordi ingen nogensinde er kommet tilbage derfra.”

Kildehenvisning: John Bern & Co. www.johnbern.dk

 

Den unge gamle

Sådan lever du et rigt ældreliv uden at dø af det.

Sådan indledes et boguddrag af Klara Bøes og Petter Henriksens bog om “gammel ungdom”.

 • Stilikon: Hold skansen udseendemæssigt
 • Globetrotter: Se mest muligt af verden, mens du kan
 • Køkkengud(inde): Glæd familie og venner med uforglemmelige måltider
 • Teknofil: Imponer andre med dit greb om nyere teknologi
 • Sundhedsapostel: Kontroller det fysiske forfald
 • Åndsmenneske: Kontroller det intellektuelle forfald
 • Husejer: Udvid ejendomsmassen
 • Socialt dyr: Plej omgang med din voksende vennekreds
 • Kulturforbruger: Hold dig opdateret inden for film, teater, litteratur, musik og kunst
 • Fritidspædagog: Knuselsk børnebørnene
 • Seniorkonsulent: Vær administrativ tovholder
 • Plejer: Giv dine forældre en værdig alderdom

“Overlevelsesteknik for unge gamle” er skrevet af Klara Bøe og Petter Henriksen. Bogen, der har undertitlen i “Håndbog i tilrettelæggelse af alderdommen – eller hvordan man lever det rige liv uden at dø af det”, giver et nyt blik på pensionstilværelsens mange udfordringer. Den er oversat fra norsk og udgivet her i landet af Dansk Psykologisk Forlag.