Balance og harmoni

For mange stressede mennesker ligger området “fritid” lavt, da det ofte er det område, som det først går ud over i det travle arbejdsliv. Det får lavest prioritet. Denne prioritering er forståelig nok, og det kan man leve med et stykke tid. Men det er samtidig en stor årsag til stress på længere sigt.

Balance og harmoni

Mange mennesker i deres bedste alder mangler en meningsfyldt fritid. Denne ubalance er vokset frem gennem mange år, uden at de har tænkt over det. Meningen med tingene forsvinder ofte, og arbejdet kommer til at fylde mere og mere. Ved udbrændthed eller ændringer i arbejdsforholdene går det ofte helt galt. Der findes tilfælde, hvor mennesker dør, når de bliver pensionerede.

Problemet er, at der lige pludseligt ikke er nok indhold i livet mere.

 

Hvad finder du her?

Har du forslag til indlæg, artikler, videoklip eller andet, så kontakt os på info@haengoddag.dk

 

Godt samarbejde

Vi ønsker at samle gode citater om fælles visioner, fælles udvikling og et positivt samvær på jobbet. Dine forslag til gode citater er velkomne.

Samarbejde
Samarbejde

 

Her er nogle inspirationscitater:

 • Det vigtigste for et menneske er at vide og mærke, at man behøves på jobbet.
 • Alle mennesker skal behandles som selvstændige individer.
 • En menneske i frihed bliver nødt til at tage ansvar og dermed frigøre ressourcer, som eller ikke ville være tilgængelige.
 • Et menneske, som ikke har information kan ikke påtage sig ansvar. Et menneske, som har information kan ikke undgå at tage ansvar.

Kilde: Jan Carlzon, ”Riv pyramiderne ned”

 

Her er links til andre gode citater:

Citater om samarbejde

Citater om motivation

Citater om humor

Citater om succes

 

Har du forslag til indlæg, artikler, videoklip eller andet, så kontakt os på info@haengoddag.dk

 

 

Styr på tiden

 

At ha’en god dag handler også om at være i nuet. Men din trivsel er også påvirket af dine relationer til fortiden, nutiden og fremtiden.

 

Det du gør med din tid, er det du gør med dit liv. En video med virksomhedskonsulent Carsten Dahl www.eq.dk optaget af John Bern Nielsen for Ha’ en god dag gruppen

Se andre videoer med Carsten Dahl i Videoteket.

Tanker om tid

Vikingerne var meget uenige om, hvad tid var for en størrelse.

Nogle mente at tiden kom, andre at tiden gik, men ingen kunne forklare, hvor den kom fra, eller hvor den gik hen, når den havde været der.

Nogle rabiate påstod, at der ikke var noget, der hed tid. Der var kun en tid, nemlig nutid. Tiden var en idé, mennesker havde opfundet. Af praktiske grunde blev tilværelsen delt op i fortid, nutid og fremtid, og målt i sekunder, minutter, timer, dage osv. Men fortid og fremtid var bare tanker i nuet.

Omkring bålet ved aftenstide blev der brugt megen tid på at tale om tid. Men alle var enige om, at livets råstof er tid. At vi alle har den tid, vi har. Og at det ikke er fastlagt på forhånd, hvor mange timer, dage og år vi får lov at eksistere.

Hvis livets råstof er tid, så er talemåden ”at slå tiden ihjel” et skræmmende udtryk. For elsker vi livet, så spild ikke tiden, for den er det stof, livet er lavet af. Det positive ved denne opfattelse af tid er, at vi selv kan give tiden det indhold, vi ønsker. For fremtiden bliver formet af nuet.

Fremtiden er ukendt, lige indtil den bliver til NU. Derefter bliver den så straks til fortid. Om kun to dage vil i morgen være i går.

Tid nok

Mange klager over, at de ikke har tid nok til at nå alle deres gøremål. Det er jo egentlig mærkeligt, for hvis der er noget, der er fordelt retfærdigt, så er det tid. Vi har alle 24 timer i døgnet. Men der er stor forskel på, hvordan vi forstår at udnytte denne ressource.

Nogle tror, det klares med tidsstyring ”timemanagement”. Et lidt mærkeligt udtryk, da vi ikke kan styre tiden. Vi kan kun styre os selv.

Vi lever i et land, hvor udbuddet af uligheder er meget stort. Vi vil nødigt bortvælge noget og løber hurtigt rundt efter uret for at nå det hele. ”Jeg ved ikke, hvor jeg er på vej hen – så det gælder om at skynde sig.” Vi gør meget for at “spare tid”, men det fører ofte til, at vi løber endnu hurtigere. For man kan ikke spare tid, man kan kun anvende tid. Man kan anvende tiden på en viis måde eller en tåbelig måde.

Et af de bedste råd, vi kan følge, hvis vi søger glæden på en varig og stabil måde, er: At give os tid til at være til stede i det, vi netop er i gang med.

Nogle citater:

 • Hurtig og effektiv fra vugge til grav. Smil, du er på. Nå, nu behøver du ikke at smile mere, for nu er du ikke på mere. Nu er du død.tidstyve
 • Hvad jeg gjorde i dag må være meget vigtigt, for jeg betalte for det med en dag i mit liv.

Tidstyve

Vi lever i et samfund, hvor vi ofte føler, at tiden ”stjæles” fra os, og vi bli­ver trætte og triste over at skulle beskæftige os med ting, som ikke giver glæde.

Nuet

 

Når vi tænker, er det en nutidig aktivitet. Når vi handler, befinder vi os også i nuet. Men hvis vores tanker er i fortiden eller i fremtiden, så er vi faktisk ikke rigtigt til stede i vores eget liv.

Undersøgelser viser, at vi ofte bruger 85% af vores tid og energi på at spekulere over ting, som ikke er. På hvad der skete i går, eller på hvad der skal ske i morgen. Eller på hvordan det, der er lige nu, hellere skulle have været. Selv om vores evne til at tænke i alternativer er en styrke, fjerner den os fra nuet, hvis den er blevet en permanent tilstand.

 

Meget stress og mange problemer er affødt af ting, som vi forestiller os kan ske ude i fremtiden. Men at være bevidst til stede er en mulighed, som flere og flere er klar over har stor betydning for glæde og ro i sindet. For det levende nu er reelt det eneste, vi ejer.

 

Livet er for kort til at vente på den perfekte dag eller det magiske øjeblik. Det magiske øjeblik er altid til stede. Spørgsmålet er, om vi er der til at opleve det. Nu! Ofte er meget af det, vi gør, noget vi gør med den hensigt at gøre noget andet. Hele tiden har vi opmærksomheden rettet mod det næste og reducerer derved nuet til noget, der skal overstås, så vi kan komme videre. ”Der må være mere i livet end bare at øge dets hastighed.”

 

Man kan gøre rigtigt meget i nutiden for at få succes i fremtiden. Udvikling og fremskridt er noget, vi er nødt til at planlægge, og som både tager tid og kræfter. For det, der ske i fremtiden, er ofte et resultat af det, vi beslutter og handler på i dag.

Måske er den sande mening med nuet at afklare fortiden og forberede fremtiden.

Væredygtighed 

At være væredygtig vil sige at bringe nuet ind i sit liv. For livet er også at gøre ingenting. Søge langsomheden og dvæle i de tanker som kommer frem, når vi er stille. Jo mere stille vi er, des mere hører vi. Det, som da dukker op, skal tages dybt alvorligt.

Som med mange gode råd er det egentligt ret enkelt. Det svære ligger i at følge det.

 

 

Leve i nuet

Vi oplever verden gennem vore sanser. Vi ser, hører, mærker, føler og smager. Vore sanser er vores fysiske erfaring fra verden. Fysisk velvære føles i nu’et og opleves gennem sanserne. Alle oplevelser kan huskes og kan som regel forudses. Fysisk oplevelse kan kun ”føles” i nu’et, men er en del af vores følelsesmæssige erfaringsmateriale, når vi er bevidste om det.

Hvad finder du her?

Har du forslag til indlæg, artikler, videoklip eller andet, så kontakt os på info@haengoddag.dk

Sociale stammer

En stamme er en gruppe af individer, der er knyttet sammen i et fællesskab, er knyttet til en leder og til en idé. I millioner af år har mennesker tilhørt den ene eller anden stamme: en fælles interesse og en måde at kommunikere på. Geografien plejede at betyde noget. En stamme kunne f.eks. være alle beboerne i en landsby, folk med samme hobby eller sport. Store virksomheder og andre organisationer har med eller uden held formået at skabe deres egne stammer omkring deres kontorer eller markeder – stammer bestående af medarbejdere, kunder eller tilhængere.

Takket være Internet mediet har geografien nu mistet sin betydning. Sociale medier gør det muligt at skabe større stammer, men også mere differentierede stammer. Mindre stammer med få medlemmer, indflydelsesrige stammer, horisontale og vertikale stammer og stammer, der aldrig tidligere ville have haft mulighed for at eksistere.

Der er sket en eksplosion i antallet af værktøjer, der kan hjælpe os med at lede de stammer, vi danner. Facebook, Ning, Meetup, LinkedIn og Twitter for at nævne nogle enkelte.

Kilde: ”Stammeleder” en bog af Seth Godin, Gyldendal Business.

 

Hvad finder du her?

Nedenfor emner, som vi mener, har relation til vort formål: At skabe en god dag for os selv og andre.

 • Professionelle netværk
 • Sociale netværk
 • Links om stammer (tripes) på sociale medier

Matt Hodkinson, Chief Listening Officer at Influence Agents, talks about the need to build a Tribe, if you’re to expect the full “Viral” effect for your content.

Professionelle netværk

Faglige og professionelle netværk organiseres ofte som grupper, eksempelvis erfa- og VL-grupper, men der findes også mere generelle netværk som f.eks. Dansk Netværk og LinkedIn. Danske sociale netværk, dvs. netværk, der drives af virksomheder, der er registrerede i Danmark, er omfattet af den danske persondatalov.

Den offentlige sektor tilbyder i forskellige sammenhænge støtte til oprettelse af sociale netværk, i Danmark bl.a. med fokus på handikappede.

Netværksgrupper

Der findes mange etablerede netværksgrupper i Danmark, hvoraf en del er professionelle læringsmiljøer; i de fleste tilfælde opkræves deltagerbetaling. I en række kommuner er der etableret netværksgrupper for socialt udsatte borgere, bl.a. stofmisbrugere, psykisk syge, og borgere på førtidspension, sygdomsramte og flexjobbere. Deltagerne deltager i fælles aktiviteter og støtter hinanden under supervision.

 

Hvad finder du her?

Hvordan kan du som iværksætter og virksomhedsejer arbejde professionelt og målrettet med netværk? Få gennem tema-siderne på Væksthus Midtjyllands sider helt konkrete værktøjer til at udbygge, pleje og aktivere dit netværk.

Henvisning til ”Dit professionelle netværk” af Abelone Glahn, Børsens Forlag

Personlig kapacitet

De fleste mennesker vil gerne udvikle sig og blive bedre og bedre til det arbejde eller de interesser, som de beskæftiger sig med. En af måderne at til at udvikle din personlige kapacitet eller ydeevne, er at blive i stand til at udføre ting, som du ikke kunne før. At kunne håndtere ting, som du ikke magtede før.

Hvis du bevidst vil udvide din kapacitet, så vil du også blive en anden person, end du var før. Du vil nemlig blive i stand til at se tilbage og se, hvor meget du har udviklet dig. Her er nogle tips til at udvikle din personlige kapacitet. Kilde: Positive Psychology af Charlotte Style- oversat af Bjørn Nakskov Petersen

Personlig udvikling

Når du ved hvad der betyder mest for dig selv, så har du også muligheden for at udvikle dig personligt. Personlig udvikling kræver, at du også er parat til at håndtere både de gode og de dårlige oplevelser, du får på din udviklingstur. Hvis du er det, vil du også opleve, at du føler dig i stand til at leve op til dit eget potentiale og at du løbende udvikler dig som person.

Bevidsthed og vilje til at udvikle sin personlige kapacitet enten fagligt, fysisk, mentalt eller socialt i stedet for at holde fast i det tilvante, styrker dig og giver dig mere selvværd.  Personer der benytter en personlig udviklings tankegang stopper ikke med at lære og udvikle sig. Din evne til at tilpasse og udvikle dig er en nøglekomponent til trivsel.

Vi møder alle sammen udfordringer og forandringer, men i stedet for at bekymre, kan din bevidsthed om udvikling og læring gennem hele livet, give dig mulighed for at styrke din personlige kapacitet og dit selvværd.

Den der aldrig har begået en fejl, har aldrig prøvet noget nyt. Albert Einstein, 1879-1955

Udviklingsorienterede personer:

 • Er åbne over for nye ideer
 • Er lærevillige – især efter fejl eller uheld
 • Kan lide udfordringer
 • Tror på at evner kan udvikles
 • Tror på, at livet, relationer og mennesker kan udvikles
 • Dyrker deres relationer til andre mennesker

Tryghedssøgende personer:

 • Tror på, at evner og intelligens er medfødte
 • Er dømmende
 • Begrænser præstationer – udfordrer og dyrker ”Janteloven”
 • Mener ikke at det er nødvendigt at dyrke personlige relationer
 • Mener at det er dumt at takle udfordringer – det er bedre at undgå dem.

Inspireret af: Mindset: The new Psychology of success, Carol Dweck.