Styr på tiden

 

At ha’en god dag handler også om at være i nuet. Men din trivsel er også påvirket af dine relationer til fortiden, nutiden og fremtiden.

 

Det du gør med din tid, er det du gør med dit liv. En video med virksomhedskonsulent Carsten Dahl www.eq.dk optaget af John Bern Nielsen for Ha’ en god dag gruppen

Se andre videoer med Carsten Dahl i Videoteket.

Tanker om tid

Vikingerne var meget uenige om, hvad tid var for en størrelse.

Nogle mente at tiden kom, andre at tiden gik, men ingen kunne forklare, hvor den kom fra, eller hvor den gik hen, når den havde været der.

Nogle rabiate påstod, at der ikke var noget, der hed tid. Der var kun en tid, nemlig nutid. Tiden var en idé, mennesker havde opfundet. Af praktiske grunde blev tilværelsen delt op i fortid, nutid og fremtid, og målt i sekunder, minutter, timer, dage osv. Men fortid og fremtid var bare tanker i nuet.

Omkring bålet ved aftenstide blev der brugt megen tid på at tale om tid. Men alle var enige om, at livets råstof er tid. At vi alle har den tid, vi har. Og at det ikke er fastlagt på forhånd, hvor mange timer, dage og år vi får lov at eksistere.

Hvis livets råstof er tid, så er talemåden ”at slå tiden ihjel” et skræmmende udtryk. For elsker vi livet, så spild ikke tiden, for den er det stof, livet er lavet af. Det positive ved denne opfattelse af tid er, at vi selv kan give tiden det indhold, vi ønsker. For fremtiden bliver formet af nuet.

Fremtiden er ukendt, lige indtil den bliver til NU. Derefter bliver den så straks til fortid. Om kun to dage vil i morgen være i går.

Tid nok

Mange klager over, at de ikke har tid nok til at nå alle deres gøremål. Det er jo egentlig mærkeligt, for hvis der er noget, der er fordelt retfærdigt, så er det tid. Vi har alle 24 timer i døgnet. Men der er stor forskel på, hvordan vi forstår at udnytte denne ressource.

Nogle tror, det klares med tidsstyring ”timemanagement”. Et lidt mærkeligt udtryk, da vi ikke kan styre tiden. Vi kan kun styre os selv.

Vi lever i et land, hvor udbuddet af uligheder er meget stort. Vi vil nødigt bortvælge noget og løber hurtigt rundt efter uret for at nå det hele. ”Jeg ved ikke, hvor jeg er på vej hen – så det gælder om at skynde sig.” Vi gør meget for at “spare tid”, men det fører ofte til, at vi løber endnu hurtigere. For man kan ikke spare tid, man kan kun anvende tid. Man kan anvende tiden på en viis måde eller en tåbelig måde.

Et af de bedste råd, vi kan følge, hvis vi søger glæden på en varig og stabil måde, er: At give os tid til at være til stede i det, vi netop er i gang med.

Nogle citater:

  • Hurtig og effektiv fra vugge til grav. Smil, du er på. Nå, nu behøver du ikke at smile mere, for nu er du ikke på mere. Nu er du død.tidstyve
  • Hvad jeg gjorde i dag må være meget vigtigt, for jeg betalte for det med en dag i mit liv.

Tidstyve

Vi lever i et samfund, hvor vi ofte føler, at tiden ”stjæles” fra os, og vi bli­ver trætte og triste over at skulle beskæftige os med ting, som ikke giver glæde.

Nuet

 

Når vi tænker, er det en nutidig aktivitet. Når vi handler, befinder vi os også i nuet. Men hvis vores tanker er i fortiden eller i fremtiden, så er vi faktisk ikke rigtigt til stede i vores eget liv.

Undersøgelser viser, at vi ofte bruger 85% af vores tid og energi på at spekulere over ting, som ikke er. På hvad der skete i går, eller på hvad der skal ske i morgen. Eller på hvordan det, der er lige nu, hellere skulle have været. Selv om vores evne til at tænke i alternativer er en styrke, fjerner den os fra nuet, hvis den er blevet en permanent tilstand.

 

Meget stress og mange problemer er affødt af ting, som vi forestiller os kan ske ude i fremtiden. Men at være bevidst til stede er en mulighed, som flere og flere er klar over har stor betydning for glæde og ro i sindet. For det levende nu er reelt det eneste, vi ejer.

 

Livet er for kort til at vente på den perfekte dag eller det magiske øjeblik. Det magiske øjeblik er altid til stede. Spørgsmålet er, om vi er der til at opleve det. Nu! Ofte er meget af det, vi gør, noget vi gør med den hensigt at gøre noget andet. Hele tiden har vi opmærksomheden rettet mod det næste og reducerer derved nuet til noget, der skal overstås, så vi kan komme videre. ”Der må være mere i livet end bare at øge dets hastighed.”

 

Man kan gøre rigtigt meget i nutiden for at få succes i fremtiden. Udvikling og fremskridt er noget, vi er nødt til at planlægge, og som både tager tid og kræfter. For det, der ske i fremtiden, er ofte et resultat af det, vi beslutter og handler på i dag.

Måske er den sande mening med nuet at afklare fortiden og forberede fremtiden.

Væredygtighed 

At være væredygtig vil sige at bringe nuet ind i sit liv. For livet er også at gøre ingenting. Søge langsomheden og dvæle i de tanker som kommer frem, når vi er stille. Jo mere stille vi er, des mere hører vi. Det, som da dukker op, skal tages dybt alvorligt.

Som med mange gode råd er det egentligt ret enkelt. Det svære ligger i at følge det.