Hvad vil du være som pensionist?

Dit arbejdsliv stopper på et tidspunkt og erstattes af noget andet. Overgangen kan synes let, men hvis du har haft et formål med dit arbejde, hvad vil dit formål med de mange år som pensionist være?

På disse sider kan du finde inspiration til hvordan du kan få et rigtigt godt liv som pensionist. Hvordan? Det bestemmer du selvfølgelig selv. Forestil dig, at din “3. alder” kan udfolde sig som du ønsker dig. Dine ønsker og drømme skal plejes.

 

Blomsterne vandes

Ha’ en god dag gruppen tilbyder inspirationsmøder, hvor interesserede kan hente inspiration til at planlægge deres pensionist tilværelse, så de får rigtig mange gode dage.

I løbet af mødet vil du finde inspiration gennem korte indlæg og inddragende opgaver til at skabe den helt rigtige overgang for dig til et rigtigt godt liv som pensionist.

Se mere her.

Hvad finder du her?

Her er nogle inspirationsindlæg:

 • Vejen til det gode liv for voksne mænd. Hemingway Club er en mulighed. Se mere her.
 • Fremtider – Du har ikke en, men flere fremtidsmuligheder. Artikel her.
 • Taknemmelighed – Fakta og en kort video om taknemmelighed her.
 • Personlig ledestjerne – Kort indlæg og artikel om personlig vision her.

 

Drømme og håb

 

Håb findes, hvor der er mennesker, der håber. Man kan diskutere om håb er en positiv moralsk handling eller en gave. Vi håber for os selv og for andre, og vi gør det som regel i den bedste mening.

Håb er forventningen om at noget ønsket måske vil indtræffe. Håbet hænger således sammen med tiden og at vi i nutiden ikke kan vide, hvad der vil ske i fremtiden.

Håb er også meget mere end en passiv følelse. Håb indeholder to ingredienser, som tilsammen giver os den mentale og følelsesmæssige kapacitet, der er nødvendig for at vi kan nå vore mål. Det er smidighed og energi. At håbe indebærer:

 • Evnen til at løse problemer, dvs. den mentale evne til at finde årsager og veje til at opnå ønskede mål samt
 • Energi til at gennemføre planlagte handlinger, dvs. den motivation, der presser på for at dine tanker bliver til handling.

Kilde: Positiv psykolog C.R. Snyder, Handbook of positive psychology

 

Hvad finder du her?

 • Small voices – big dreams. En kort video på engelsk om børns drømme og håb.

Ledestjerne

Vi vælger hele tiden, men mange valg foregår ubevidst. Jo mere bevidst vi bliver om de valg vi foretager, jo bedre bliver vores liv, og vi kommer ikke så let til at hoppe ind i en offerrolle.

”Læg ikke din skæbne i andres hænder.”

 

Din personlige ledestjerne 

I vores liv kan vi også have glæde af en personlig ledestjerne.

Kik tilbage: Hvornår har du virkelig oplevet at have lyst til det, du gjorde? Derfor:

Kik efter mønstre: Hvad er det væsentlige i disse oplevelser?

Kik fremad: Hvad er så vigtigt for mig i dag og hvordan lever jeg min lyst ud?

Det siges, at hvis vores personlige ledestjerne indeholder følgende tre ting, er det en god ledestjerne.

 • Noget, vi føler glæde ved at gøre.
 • Noget, vi kan udvikle os ved at gøre.
 • Noget, der er godt for andre.

 

Modstandskraft

Robusthed eller modstandskraft er evnen til at komme sig hurtigt efter vanskeligheder. Meget få mennesker er stærke i sig selv, men robusthed er en egenskab, der kan læres. Der er mange måder at opnå det på, så man skal finde det, der virker for en selv. Det er derfor en god investering at lære de egenskaber, der giver robusthed.

I naturen findes der mange eksempler på robusthed som f. eks. ”asfalts blomsten”. Den står der jo faktisk, den viser, at det godt kunne lade sig gøre. Naturens iboende kraft er uendelig. Et lillebitte frø kan spire med en sådan kraft, at selv den stærkeste beton må vige.

Mennesker, der har levet et langt liv, har naturligvis været udsat for modgang, udfordringer og sorger, som også er en del af livet. Ved en undersøgelse af mange 100 årige ville man finde ud af, om der var nogle typiske karakteristika ved dem, der blev 100 år. Og det var der sandelig.

De mest markante personlighedskarakteristika var:

Modstandskraft
Modstandskraft
 • Optimistisk livssyn
 • Udadvendthed
 • Omstillingsparate (tage skeen i den anden hånd, når livsvilkårene pludselig ændrede sig).
 • Positiv selvopfattelse
 • Ønskede at kunne klare sig selv og ikke være afhængig af andre

Eksperter har yderligere tips til en robust natur:

 1. Find en levevis du vil holde dig til, med et sæt af gode overbevisninger
 2. Find mening i stressende eller ubehagelige oplevelser. Lær at sige ”pyt”
 3. Tag imod støtte og råd fra dem, der er robuste, når tingene går galt
 4. Flygt ikke fra ting, der skræmme dig. ”Gå på café med din frygt”
 5. Anklag ikke dig selv, eller dvæl ikke ved en negativ fortid
 6. Find ud af, hvad der gør dig stærk, og efterlev det.

Livet er nu
Vågn op til det liv, du har lige nu. Ikke det liv, der har været, eller som måske vil komme. En evig jagt på varig lykke og forsøg på at undgå smerte kan føre til frustration, angst og depression. Vi føler smerte, fordi intet varer ved. Vi bliver alle syge, forfalder og dør. Men vi narrer os til at tro, at livet sker et andet og meget bedre sted.

Samarbejde

Samarbejde er et begreb, som bruges inden for flere forskellige vidensområder:

 1. Samarbejde i grupper, fællesskaber eller kulturers anstrengelser for at nå et fælles mål.
 2. Samarbejde på jobbet er arbejdstageres eller virksomheders afstemning af målsætninger, krav og metoder efter hinanden. Her kan samarbejdet deles op i selvvalgte samarbejder, f.eks. ønske om deltagelse i projekt; eller tvunget samarbejde, f.eks. i form af faglig organiseringspligt.
 3. Samarbejde i økologi eller med naturen dækker her vort følelsesmæssige relation til naturen og dyr. Dyr, natur og følelser er topscorere, når nordiske forfattere digter for børn. Men også gode til ”hvad nu hvis-tænkninger”, hvor det kendte stilles på hovedet.

Der kan også være tale om et mere målrettet og fagligt samarbejde om at skabe bedre miljø eller naturoplevelser.

Samarbejde har ofte en vis tidsmæssig udstrækning, sådan at der opstår en varig, gensidig fordel. Et samarbejde kan kun bestå, hvis det bygger på tillid. Og tilliden skabes bedst, når følgerne af den ene parts handlinger har været beviseligt gunstige for modparten.

Kilde: Wikipedia

 

Hvad finder du her?

Nedenfor nogle links om samarbejde og teamwork.

The meaning of TEAM. Together Everyone Achieves More. Engelsksproget Power Point præsentation. Varighed ca. 4 min.

 

Amazing Team Work. Irsk stepdancing på allerhøjeste niveu. Her kan du tale om samarbejde. Varighed ca. 3 min.

Har du forslag til indlæg, artikler, videoklip eller andet, så kontakt os på info@haengoddag.dk

 

At sætte sig mål

Målsætning handler her om, at mål er alt, som du ønsker at gøre.

Al din aktivitet er på en måde målrettet, fra du står op om morgenen, går i skole eller på arbejdet, løber en maraton, sender en sms eller vil være en god forælder.
Et mål er, hvad du ønsker på kort eller lang sigt.

Der er 4 grundlæggende behov, som er vigtige for vores trivsel. Mål, som du kan sætte dig for at få en god dag.

Fire målsætninger for en god dag

Selvværd. Du skal kunne lide sig selv, føle dig tilfreds med den du er og med dine evner.

Kompetence. Du behøver evne og kunnen til at opnå det du ønsker – kompetencer. Dine kompetencer omfatter alle dine fysiske og mentale evner. Muligheden for at du kan nå dine mål, afhænger af din evne og dine evner til at løse problemer og at have eller tilegne dig den kunnen, som du behøver for at nå dine mål.

Relationer. Vi har alle behov for at blive accepteret af andre. Målsætninger, som involverer andre mennesker, betyder at du også skal have gode relationer til andre mennesker. Relationer, der bringer dig nærmere dit mål.

Personlig identitet. Du bliver nødt til at være dig selv tro, dvs. at du selv vælger dine mål og opgaver. At du har frihed til selv at bestemme de opgaver, som du kan lide at arbejde med og som du ville udføre uden krav eller påbud. Vi gør disse ting, fordi vi kan lide at gøre det. Dine muligheder for at nå dine mål er meget større, fordi du umiddelbart er motiveret til at nå dem. Kilde: Charlotte Style “Positive Pshychology”

Succes
Succes

 

Hvad finder du her?

Har du forslag til indlæg, artikler, videoklip eller andet, så kontakt os på info@haengoddag.dk

Personlig vision

Et meningsfyldt liv giver dig hvorfor du gør, hvad du gør. Viden om, at dit liv giver mening, hjælper dig med at overkomme udfordringer og lidelse. Meningen din historie betyder noget, fordi den definerer din rolle, hvem du er og hvad du gør.

Folk, der har et formål med deres liv, lever længere og har større mulighed for længere mental trivsel.

For at du kan opstille en personlig vision – meningen med dit liv, så må du forstå hvad du virkelig sætter pris på, hvorfor du sætter pris på netop det, så du kan finde frem til klarere mening og formål med dit eget liv.

 

Hvad finder du her?

Har du forslag til indlæg, artikler, videoklip eller andet, så kontakt os på info@haengoddag.dk

Valg af uddannelse

Her et indlæg om inspiration, der måske kan hjælpe dig med at træffe det rigtige uddannelsesvalg. God fornøjelse!

Hvad finder du her?

 • Om intelligenser – Her kan du måle hvilke af 8 intelligenser, der er de mest fremtrædende hos dig. Klik her.
 • Personlig vision – Har du en drøm, du gerne vil realisere?Klik her.
 • Motivation – hvad driver dig? Læs mere her.
 • Mål – om at sætte sig mål – og holde dem. Klik her.
 • Autenticitet – er du tro mod dig selv? – eller følger du andre? Læs mere her.
 • Fremtider – Der er mere end én fremtid, der er flere! Klik her.
 • Valg – læs mere her om frihed, selvbestemmelse og valg.
 • Samarbejde – læs mere om samarbejdsformer her.
 • Kapacitet – er du udviklingsorienteret? Læs mere om personlig kapacitet her.