Naturalistisk intelligens

Evnen til at adskille planter og dyr, og en fornemmelse for andre egenskaber ved den naturlige verden omkring os, som skyer og klipper. Denne færdighed var helt klar vigtig for mennesket i vores tidlige udvikling som jægere og samlere, og spiller i dag en vigtig rolle hos landmænd, biologer, botanikere og kokke. I den moderne verden anvender vi mest denne intelligens til at kende forskel på forskellige gummisko, biler, makeup og så videre.

Det naturalistisk intelligente menneske…

 • er observant
 • interesserer sig for dyr, insekter, dinosaurer og arkæologi
 • bemærker forskellige detaljer
 • laver havearbejde
 • ser naturprogrammer på TV
 • samler
 • placerer alt i grupper og kategorier
 • er en god organisator
 • holder husdyr
 • er opmærksom på lugte

Kilde: Danmarks Radio.

 

Hvad finder du her?

Har du forslag til indlæg, artikler, videoklip eller andet, så kontakt os på info@haengoddag.dk

Kropslig intelligens

Den kropslige intelligens er evnen til at bruge hele kroppen, eller dele af den, til at løse problemer, lave noget, eller skabe noget. Denne intelligens er udtalt blandt atleter, skuespillere, tryllekunstnere og dansere.

Det kropsligt intelligente menneske:

 • dyrker masser af sport
 • er praktisk anlagt
 • har hobbyer som håndværk og modelbygning
 • skal røre ved tingene
 • skal afprøve tingene
 • har en god balance
 • går meget
 • er udendørstypen
 • danser
 • finder løsningen ved at prøve sig frem
 • har svært ved at sidde stille
 • har et livligt kropssprog

Kilde: Danmarks Radio.

 

Hvad finder du her?

Har du forslag til indlæg, artikler, videoklip eller andet, så kontakt os på info@haengoddag.dk

Social intelligens

Den sociale intelligens er evnen til at forstå andre mennesker. Det er en færdighed vi alle har brug for, men den er specielt udtalt hos undervisere, sælgere og politikere. Enhver, som i sit daglige arbejde kommer i kontakt med masser af mennesker, har brug for den sociale intelligens.

Det socialt intelligente menneske:

 • er en menneskekender
 • foretrækker at have selskab
 • gruppearbejder
 • har mange nære venner
 • motiverer andre
 • er medlem af klubber
 • bemærker andres humør
 • bekymrer sig om andre
 • er måske en festabe

Kilde: Danmarks Radio

 

Hvad finder du her?

Har du forslag til indlæg, artikler, videoklip eller andet, så kontakt os på info@haengoddag.dk

Personlig intelligens

Den personlige intelligens opdeles ofte i den personlige intelligens (den følelsesmæssige intelligens) og den sociale intelligens.

Den personlige intelligens er evnen til at forstå sig selv, vide hvem “jeg” er, hvad “jeg” kan gøre, hvad “jeg” ønsker at gøre, hvordan “jeg” reagerer på mine omgivelser og situationer, hvad “jeg” skal undgå, og hvad der tiltrækker “mig”. Vi drages mod mennesker med en stærk personlig intelligens, for de har ofte tjek på sig selv og deres omgivelser. De ved ofte hvad de kan og ikke kan, og hvordan de skal løse et problem.

Det personligt intelligente menneske:

 • er selvbevidst
 • er motiveret
 • er beslutsom
 • er eftertænksom
 • er stille
 • foretrækker at arbejde alene
 • foretrækker eget selskab
 • har tit en dagbog
 • “tænker”
 • dagdrømmer

Kilde: Danmarks Radio

 

Hvad finder du her?

Har du forslag til indlæg, artikler, videoklip eller andet, så kontakt os på info@haengoddag.dk

Musikalsk intelligens

Den musikalske intelligens er evnen til at tænke musikalsk, høre mønstre og genkende dem, huske dem og måske manipulere dem. Mennesker med en udtalt musikalsk intelligens kan mere end bare huske musik med lethed de kan ikke få den ud af deres hoveder. Den er ikke overraskende udtalt hos musikere, sangere og komponister.

Det musikalsk intelligente menneske:

 • holder af mange forskellige former for musik
 • husker melodien
 • har rytmesans
 • synger med på sangene
 • nynner
 • slår med på rytmen
 • fornemmer tonehøjden
 • er spontant harmonisk
 • fascineres af lyde
 • bemærker fuglesang og andre naturlige lyde
 • er en god danser

Note:

Ældre, der har modtaget musikundervisning som børn reagerer hurtigere på sprog. De viser ny undersøgelse fra USA. En hjerne, der i en ung alder er trænet rytmisk og skille tonerne fra hinanden, vil have betragtelige fordele, når personen er blevet ældre. Du kan læse den amerikanske undersøgelse fra Journal of Neuroscience her. Den er på engelsk.

Har du forslag til indlæg, artikler, videoklip eller andet, så kontakt os på info@haengoddag.dk

Rumlig- og visuel intelligens

Den rumligt-visuelle intelligens er evnen til at repræsentere den rumlige verden for sit indre øje på samme måde som sømænd og piloter navigerer, eller som en skakspiller og skulptør ser ting for deres indre blik. Den rumlige intelligens kan bruges både i kunst af malere og skulptører, samt i videnskaben af fysiologer og topologer.

Det rumligt visuelle intelligente menneske:

 • er opmærksom på visuelle detaljer
 • nyder et stort udvalg af kunstarter
 • har stor visuel forestillingsevne
 • tegner
 • laver kruseduller
 • er rumligt opmærksom
 • har retningssans
 • ser film og TV
 • forstår diagrammer
 • løser puslespil/ser hvordan de forskellige brikker passer sammen
 • tager billeder/Optager videoer
 • fornemmer farver
 • er en god bilist
 • er god til boldspil

 

Har du forslag til indlæg, artikler, videoklip eller andet, så kontakt os påinfo@haengoddag.dk

Sproglig intelligens

Den sproglige intelligens er evnen til at bruge sproget, både modersmålet og andre sprog, til at udtrykke sig og forstå andre. Poeter specialiserer sig i denne intelligens, men den er også høj hos forfattere, fortællere, speakere, journalister, advokater, entreprenører og sælgere.

Det sprogligt intelligente menneske…

 • læser, skriver og lytter
 • fascineres af ord, deres mening og oprindelse
 • lytter til radio
 • er god med ord
 • har et enormt ordforråd
 • er god til at forklare sig
 • har evner som underviser
 • er en god historiefortæller
 • er poetisk
 • fortæller anekdoter
 • løser krydsordsopgaver
 • løser ordgåder

 

Har du forslag til indlæg, artikler, videoklip eller andet, så kontakt os på info@haengoddag.dk

Logisk-matematisk intelligens

Den logisk-matematiske intelligens er evnen til at se og genkende mønstre, udlede ræsonnementer, og tænke logisk. Videnskabsfolk og logikere forstår de underliggende principper i et givent system, mens matematikerne manipulerer tal, størrelser og operationer.

Det logisk-matematisk intelligente menneske…

 • tænker logisk
 • giver konkrete svar
 • er god til tal og abstrakte koncepter
 • er en rationel tænker
 • har videnskabelige indfaldsvinkler
 • tænker sort/hvidt
 • leder efter mønstre og forbindelser
 • laver lister
 • er kompromisløs
 • får fikse ideer

 

Har du forslag til indlæg, artikler, videoklip eller andet, så kontakt os på info@haengoddag.dk