Kærlighed og tilknytning

Maslows behovspyramide omtaler de sociale behov for tilhørsforhold,kærlighed, venskab samt behovet for tilhørsforhold til enkeltpersoner og grupper. Det er også spørgsmålet om at føle sig accepteret af sine nære omgivelser, familie, naboer og arbejdskolleger, men også som borger i samfundet.

Det drejer sig om dit behov for at blive elsket og anerkendt og indgå i positive relationer til andre mennesker.

Som eksempler kan nævnes barnet, der har behov for at føle sig elsket af sine forældre. For en person med psykisk funktionsnedsættelse gælder det, at han eller hun har behov for at føle sig anerkendt på trods af sin funktionsnedsættelse.

 

Hvad finder du her?

Maslows behovspyramide 3 – Kærlighed og tilknytning

En video på 4 min. med samtalepartner, Cand. Psych. Ove Lund om vort behov for sociale kontakter og dannelsen af vores personlighed gennem andre menneskers reaktioner, hvordan de forholder sig til og vi til dem.

  • Fællesskab – læs mere om fællesskaber her
  • Kærlighed – læs mere om kærlighed, kærestesorger m.m. her
  • Venskab– læs mere om venskab og ordsprog om venskab her
  • Hjemløshed – se unges tegninger og deres opfattelse af hjemløs her

Se andre videoer med Ove Lund i Videoteket.