Samarbejde

Samarbejde er et begreb, som bruges inden for flere forskellige vidensområder:

  1. Samarbejde i grupper, fællesskaber eller kulturers anstrengelser for at nå et fælles mål.
  2. Samarbejde på jobbet er arbejdstageres eller virksomheders afstemning af målsætninger, krav og metoder efter hinanden. Her kan samarbejdet deles op i selvvalgte samarbejder, f.eks. ønske om deltagelse i projekt; eller tvunget samarbejde, f.eks. i form af faglig organiseringspligt.
  3. Samarbejde i økologi eller med naturen dækker her vort følelsesmæssige relation til naturen og dyr. Dyr, natur og følelser er topscorere, når nordiske forfattere digter for børn. Men også gode til ”hvad nu hvis-tænkninger”, hvor det kendte stilles på hovedet.

Der kan også være tale om et mere målrettet og fagligt samarbejde om at skabe bedre miljø eller naturoplevelser.

Samarbejde har ofte en vis tidsmæssig udstrækning, sådan at der opstår en varig, gensidig fordel. Et samarbejde kan kun bestå, hvis det bygger på tillid. Og tilliden skabes bedst, når følgerne af den ene parts handlinger har været beviseligt gunstige for modparten.

Kilde: Wikipedia

 

Hvad finder du her?

Nedenfor nogle links om samarbejde og teamwork.

The meaning of TEAM. Together Everyone Achieves More. Engelsksproget Power Point præsentation. Varighed ca. 4 min.

 

Amazing Team Work. Irsk stepdancing på allerhøjeste niveu. Her kan du tale om samarbejde. Varighed ca. 3 min.

Har du forslag til indlæg, artikler, videoklip eller andet, så kontakt os på info@haengoddag.dk