Moral og etik

‘Moral’ kommer af det latinske mōrālĭtas, som er afledt af mōres, der betyder “skik”, “brug” eller “sæd” (som i sæd og skik og sædernes forfald). ‘Etik’ kommer af det græske ἐθικός ethikós, der igen er afledt af ἦθος ē̂thos, som betyder “manér” eller “sædvane”. Mens ordene altså strengt taget betyder det samme, har man igennem århundreder skelnet mellem de to begreber. Således handler etik i dag om de grundlæggende regler for god menneskelig adfærd, mens moral drejer sig om de konkrete, kulturbestemte forskrifter. Etikken er blevet den filosofiske gren, som dyrker teorien bag alle former for moral, mens beskæftigelsen med selve de moralske forskrifter kaldes for moralfilosofi.

Moral er anvendt etik.

I nogle sammenhænge skelnes der på den måde, at moral er noget gammeldags, nærmest religiøst, og fx handler om seksualmoral, mens etik er en mere oplyst og moderne diskussion, om fx bioetik. Moral kan således let have et nedsættende præg, f.eks. i formen “moraliserende”, mens etik (som i Etisk Råd) ofte kan have mere “fine” associationer. Kilde: Wikipedia
Hvad finder du her?

De 3 store etikker – Dydsetik, pligtetik og nytteetik. Læs mere her

 

Har du forslag til indlæg, artikler, videoklip eller andet, så kontakt os på info@haengoddag.dk