Vælger man hjemløshed?

Unges fortolkning af hjemløshed

”Det Europæiske Hus” gennemførte i 2003-2006 projektet ”Way Out” for dobbeltdiagnosticerede unge. Skoleelever fra Himmelev Skole donerede store mængder tøj til projektet. Som ”kvittering” for gavmildheden afholdt ”Way Out” en temadag for eleverne, hvor eleverne som et led i temadagen tegnede deres oplevelse af hjemløshed og hjemløse. Her er tre af dem.

Kilde: Samtalepartner, cand. psych. Ove Lund, der var leder af projektet”

 

Hjemløse

“Ensomheden og kulden har taget det, der engang var et levende væsen, det der engang var et lys i mørket et håb. Og tilbage er en skygge og en illusion af det tabte”

 

WAY OUT

Way Out eksisterede i årene 2003-2006 i nogle kælderlokaler i en sidegade til Istedgade tæt ved Hovedbanen. Stedet blev drevet af ca. 20 frivillige og 2½ ansatte.

Way Out havde som overordnet formål at skabe et relationsrum for unge (15-25 år) dobbeltdiagnosticerede (misbrugs- og psykiske problemer ofte kombineret med hjemløshed) med henblik på at give dem mulighed for at erobre den flig af selvtillid der er forudsætningen for at skabe en mere normal fremtid.

Way Out nåede resultater, som ellers ikke ville være nået. Da bevillingen udløb i 2006 måtte projektet lukke.

Her er en impressionistisk billede af 3 af de unge der kom i Way Out:

Case 1:

Kvinde, først i tyverne. Er kommet hernede siden sommeren 2004 i et mønster, hvor hun er i perioder er her meget, men så forsvinder i perioder. Bruger til dels stedet socialt, til dels til praktisk hjælp med kontakt til kommune og lignende. I foråret 2005 dukker hun op efter en længere pause. Hun er begyndt at komme sammen med en kontrollerende og voldelig mand. Hun vil gerne på et krisecenter. Vi tager med hende til sagsbehandleren. Det går fint, og hun får en henvisning. Hun bliver også skrevet ind, men får kolde fødder og vender tilbage til manden. Så dukker hun op igen vinteren 2006 – hun er igen stukket af fra ham. Vi indlogerer hende og søsteren på et hotel, tager med hende til sagsbehandler næste dag og derfra videre til krisecenter.

Case 2:

Tysk mand først i tyverne. Stort hashmisbrug, tjener penge ved at samle flasker. Kommer her først for at hænge ud og spise. Bliver senere motiveret for at få et (lille) job. En frivillig hjælper ham få kontakt til et reklamedistributionsfirma og følger med ham gennem systemet for at få de nødvendige papirer til at kunne arbejde i DK.

Case 3:

Efterkommer, ca. 30 år, hjerneskade. Er den bruger, der har været her næstmest over det seneste år. Har et mønster, hvor han kommer ind, hilser på folk, laver lidt sjov med særligt udvalgte, får måske en bid mad og kop kaffe, ser 15 minutters MTV og går igen. Det gentager sig næsten hver dag, ikke sjældent 2-3 gange samme dag. Deltager aldrig i aktiviteter, sjældent i spiseaftener, og taler aldrig om sin situation og sit liv udenfor Way Out.

Hver fjerde dansker mener ifølge en undersøgelse fra april 2013 at hjemløse selv er skyld i deres hjemløshed. Undersøgelsen er foretaget at hjemløseorganisationen projekt UDENFOR og er baseret på svar fra 1.039 respondenter. 50 procent af danskerne giver som regel ikke penge eller anden hjælp, når en hjemløs beder om det.