Kulturmødet

For at kulturmøder skal lykkes, så må der skabes en fælles platform for dialogen og at man respekter hinandens forskellige kulturer. Kulturforskelle (640x513)

Ordet kultur er latin og betyder “det dyrkede” i modsætning til ordet natur, som betyder “det fødte”. Kultur kan defineres som den ikke-genetiske videreførelse af adfærd til en ny generation, f.eks. familietraditioner, familieadfærd m.m.

I urtiden kommer modsætningen mellem det dyrkede og det fødte til udtryk forskellen mellem naturfolk og kulturfolk. Her er det er fraværet af – og tilstedeværelsen af landbrug, der er forskellen.

Mere grundlæggende er modstillingen af kultur og natur i forholdet mellem det oprindelige og det tillærte. Ordets oprindelige betydning forekommer f.eks. i begrebet bakteriekultur.

 

Hvad finder du her?

Har du forslag til indlæg, artikler, videoklip eller andet, så kontakt os på info@haengoddag.dk