Citater om succes

 

Succes er at noget bliver meget vellykket og medfører stor anerkendelse, fortjeneste, fremgang el.lign.;vellykket og heldigt resultat. Kilde: Den store danskesucces-2

 • Hvis man ikke tror på sig selv, er der heller ikke mange andre der gør det.
 • Alt, hvad vi kan opfatte og forstå, kan vi også føre ud i livet.
 • Den eneste begrænsning for, hvad vi kan udrette i morgen, er hvad vi tvivler på i dag.
 • Ét menneske, som tror på noget, er lige så stærk som 99 andre, som kun interessere sig for noget.
 • Andre mennesker tvivler måske på det du siger, men de tror på det du gør.
 • Alle har talent. Det, der er sjældent, er modet til at følge sit talent ud i det ukendte, hvor det fører os hen.
 • Mod er den vigtigste af menneskets egenskaber, fordi det er den egenskab, som sikrer de andre.
 • Et menneske er, hvad det selv tror det er.
 • De, som siger, at det er umuligt, afbrydes som oftest af andre, som er i gang med at gøre det.
 • Intet menneske er lykkeligt, medmindre det selv mener, det er det.
 • At have karakter er at være stærk nok til at påtage sig livet.
 • Mod er den stige, som alle de andre dyder kravler op ad.
 • Små personligheder tiltrækker og kues af modgang, hvorimod store personligheder hæver sig op over dem.
 • Hvor modet dog er i stand til at sætte alting i nyt perspektiv.
 • Den bedste udvej er altid lige igennem. 
 • Et menneskes største og mest ærefulde mesterværk er at leve et meningsfyldt liv.
 •  Succes er en progressiv realisering af værdifulde mål eller idéer.
 •  Det vigtigste er at have et livsprincip, at vide hvordan man vil leve. Find din egen bestemmelseshavn.
 •  Et mål i livet er den eneste skat, der er værd at lede efter.
 •  Man er nød til at have en drøm, så man kan komme op om morgenen.
 • Hvis man ikke engagerer sig i en betydningsfuld sag, er man slet ikke begyndt at leve.
 • Det er på tide at begynde at leve det liv, vi har forestillet os.
 • Livets største tragedie er ikke, når vi ikke når vores mål, men når vi ikke har noget mål at nå.
 • Det at have et mål er en slags lykketilstand.
 • Kvalitet er at gøre almindelige ting ualmindeligt godt.
 • Ønsk ikke at være noget andet end det du er, og forsøg at være dette fuldt ud.
 • Gør altid dit bedste. Det du sår nu, kan du høste senere.
 • Lysten er ligesom et atom. Den eksploderer, når den udsættes for kreative kræfter.
 • Udgangspunktet for alle resultater er lyst. Hav altid dette for øje. Ringe lyst skaber ringe resultater, ligesom små bål kun skaber ringe varme.
 • Skulle vi ikke bruge lidt tid på at finde ud af, hvad der er værdifuldt for os, og så stile efter at nå det?
 • I sidste ende ender du med at blive lige netop det, du har ønsket at blive.
 • Lysten går forud for al menneskelig aktivitet.
 • Sandheden er det lys, som skinner gennem tågen uden at skille den ad.
 • Lær at se tingene, sådan som de virkelig er og ikke, som vi forestiller os de er.
 • Hvis det ikke er rigtigt, så lad være med at gøre det. Hvis det ikke er sandt, så lad være med at fortælle det. 
 • Når man kender sandheden, skal man altid formidle den med kærlighed, ellers vil budskabet og budbringeren blive afvist.
 • Tiden er kostbar, men sandheden er mere kostbar end tiden.
 • At være fuldstændig ærlig over for sig selv er en god øvelse.
 • Sig altid sandheden – det er den, der er nemmest at huske.
 • Fantasi er ikke et talent hos nogle så mennesker, men derimod vitaliteten i hvert enkelt menneske.
 • Fantasien fremmer lysten. Man ønsker sig det, man kan forestille sig.
 • Vores fantasi er den eneste begrænsning for, hvad vi kan håbe på at få i fremtiden.
 • Fantasi er vigtigere end viden.
 • Fantasien sætter os i stand til at opfatte virkeligheden, selvom den ikke er ført ud i livet.
 • Der findes et enkelt ord, som befrier os for alle livets byrder og smerte. Dette ord er kærlighed.
 • Slette mennesker adlyder af frygt, gode mennesker adlyder af kærlighed.
 • Kærlighed kurerer mennesker – både dem, der giver den, og dem, som modtager den.
 • Mulighederne danser med dem, som står klar ude på dansegulvet.
 • Nogle gange er det kun nødvendigt at skifte synspunkt for at ændre en kedsommelig pligt til en interessant mulighed.
 • Et klogt menneske skaber flere muligheder, end det finder.
 • Store muligheder for at hjælpe andre dukker sjældent op, men vi er omgivet af små muligheder dagen lang.
 • Muligheder forklæder sig ofte som hårdt arbejde, så de fleste mennesker opdager dem slet ikke.
 • Pessimisten ser vanskeligheder i alle muligheder. Optimisten ser muligheder i alle vanskeligheder.
 • De mennesker, som klare sig godt her i verden, er mennesker, som selv opsøger de muligheder, de ønsker, og hvis de ikke kan finde dem, skaber de dem selv.
 • Udholdenhed er for en menneske, hvad kulstof er for stål.
 • Man kan kun få fiasko på én måde, nemlig ved at give op.
 • Mange af livets fiaskoer er mennesker, som aldrig har forstået, hvor tæt de har været på succes, inden de gav op.
 • Vi er skabt til at holde ud. Sådan finder vi ud af, hvem vi er.