Åbne og lukkede spørgsmål

Der findes to hovedkategorier af spørgsmål. Det er:

 

Når I indleder med: “Hvad er der sket?”, “Hvad tænker du på?”, “Hvad kan jeg hjælpe med?” sætter

I den anden i gang og giver næsten ubegrænsede muligheder for svar.aabne-spoergsmaal

Når I indleder med: ‘Hvordan? På hvilken måde? Sammenlignet med hvem/hvad? Hvad ville der ske hvis?” lægger I op til uddybning og holder den adspurgte på sporet, så man kan komme dybere ind i samtalen.

“Hvorfor?”- spørgsmål skal anvendes med forsigtighed. De kan virke forhørsagtige og resultere i undskyldninger.

 

Åbne spørgsmål kan dog være for åbne. Spørgsmål som: “Noget nyt? Hvad bar du lavet på det seneste? Fortæl mig om dig selv?” kræver så megen indsats og; tid, at de fleste opgiver på forhånd. Standardspørgsmålet: “Hvordan går det?” giver standardsvaret: “Meget godt!” Vi har sjældent tid til at afdække det reelle indhold af “meget!”

 

Lukkede spørgsmål derimod begrænser oftest et svar til “ja”, “nej” eller en kort besked. De er gode til at få andre til at fortælle en helt bestemt ting. For eksempel “Kom du til tiden i morges?” Spørgeren er alukkede-spoergsmaalktiv. Den adspurgte er mere passiv. Lukkede sp0rgsmai begynder typisk med: “Er…?, Gør…?, Hvem…?, Hvornår ..?, Hvor…?, Hvilken…?”

 

En samtale, der udelukkende består af lukkede spørgsmål og præcise kortfattede svar, er som regel kort. Vil
du tale mere, vide mere om den andens holdninger, må du følge op med åbne spørgsmål.

 

En god samtale består af både åbne og lukkede spørgsmål.

En særlig form for lukkede spørgsmål er ledende spørgsmål. De lægger svaret i munden på den adspurgte. For eksempel “To pauser om dagen er for lidt, ikke?” Risikoen for, at den, du taler med, bare siger “Jo”, er stor, og du kan ikke være sikker på, at du virkelig har hørt hans mening.

Ledende spørgsmål mellem kolleger giver sjældent parterne større forståelse for hinandens synspunkter. Så undgå ledende spørgsmål i samtaler, hvor der skal træffes beslutninger.

Prøv i dine kommende samtaler med kolleger at bruge forskellige former for spørgsmål og bemærk svarene.

Noter dine erfaringer fra forsøget:

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Copyright: John Bern & Co. www.johnbern.dk