Rites de passages

 

Forandring er et uundgåeligt element i vort liv. Vi lever med ritualer og skikke, som vi mere eller mindre bevidst har overtaget fra vore forældre. Dåb, konfirmation, polterabend, vielse, indvielsesritualer etc. Det, der er fælles for ritualerne er, at de følger et bestemt mønster:

  1. Adskillelse fra det gamle liv
  2. Overgangsfase til en ny livssituation
  3. Indtræden i den nye situation eller rolle.

Disse tre faser kaldes “Rites de passage” eller overgangsritualer. Formålet med et overgangsritual er at give personens nye status en religiøs, kulturel eller grupperelateret anerkendelse og accept.

 

Rites de Passage deles i 2 kategorier

  • Den individuelle funktion
  • Den sociale funktion

Den individuelle funktion består i, at give personen klarhed og tryghed omkring den forestående overgang. Riten kan omfatte en bestemt form, et særligt tidspunkt og/eller sted osv. Det viser dig, hvordan du skal komme videre i dit liv og i din personlige udvikling.

Den sociale funktion er en måde at binde en gruppe mennesker sammen på, som dermed udgør et “samfund”.

 

Hvad finder du her?

  • Livets overgangsfaser– en indgangside til inspiration på sider om overgangsfaser fra barn til alderdom.
  • Definition– Gyldendahls Den Store Danske. Fortolkning af overgangsriter.