Selvoverskridelse

Selvoverskridelse eller højdepunktsoplevelse?

Selvoverskridelse eller transcendens, der i sig selv blot betyder ‘overskriden’, har i filosofien flere betydninger, der alle adskiller sig klart fra den teologiske betydning, hvor der er tale om Guds hinsidighed, og hvor der forudsættes en afgørende kløft mellem det dennesidige og det hinsidige.

I eksistentialismen bruges ordet om menneskets evne til at overskride nutidens virkelighed gennem det frie valg. Frihedens mulighed over for fremtiden er således en transcendens inden for dennesidigheden. Kilde:www.jernesalt.dk

Højdepunktsoplevelse er en betegnelse skabt af den amerikanske psykolog Abraham H. Maslow for en særlig form for selvaktualisering: Et intenst øjeblik, hvor personen overskrider sine vante evner og grænser og føler sig enten fuldkommen lykkelig eller helt i enhed med noget, der er større end den pågældende selv.

Det kan forekomme som kreativ inspiration, som en religiøs eller mystisk erfaring eller som en fornemmelse af sublim ophøjethed, ærefrygt, skønhed, sandhed, retfærdighed, naturforbundethed m. m. Oplevelsen kan indtræde under særlig tilrettelagte omstændigheder, men også pludseligt og uventet midt i hverdagen. Kvinder kan opleve øjeblikket, efter at de har født, på den oven for beskrevne måde. Nogle mennesker har sådanne oplevelser hyppigere end andre, men undersøgelser synes at vise, at de ikke er sjældne, skønt de fleste nødig taler om dem. Det skyldes dels undseelighed, dels at en højdepunktoplevelse er meget vanskelig at beskrive. Kilde: Gyldendals Encyklopædi