Mænd og ensomhed

Mænd er oftere ramt af ensomhed end kvinder. 

Alene
Alene

Hver fjerde mand i Dan­mark savner nære relationer at dele glæ­der og sorger med. Flere mænd end kvin­der savner at være en del af en familie, at have selskab i helligdage og ferier – og mændene genkender oftere end kvinder følelsen af at være alene i dagligdagen.

Mænd er historisk og kulturelt opdraget til selv at håndtere deres pro­blemer. De bruger ikke deres netværk, så selv om de har mennesker omkring sig, lukker de sig inde i en skal, hvor de oplever tomhed og ensomhed. Det kan opleves som enormt smertefuldt.

 

Årsagen er, at mænd er mere indad­vendte og har dårligere sociale kompe­tencer end kvinder, fortæller special­læge i psykiatri Jes Gerlach:

 

»Kvinder kan jo – og det kan jeg da somme tider misunde min kone -snakke i timevis med andre veninder uden at sige noget særligt, mens vi mænd synes, at der skal være noget at sige. Og når vi har sagt det, så er det sagt.«

Tit tænker man, at ensomhed handler om at være alene, men mas­ser af mennesker kan godt lide at være alene, uden at de af den grund føler sig ensomme. Så ensomhed er mere en følelse af sjælemæssig isolation.

Ensomhed er en følelse, der fortæl­ler os, at vi savner noget i vores liv. Ikke nødvendigvis andre mennesker, men kontakt. Nogen at dele noget med. Om det er selskab eller vores inderste tanker og følelser, eller bare nogen at være sam­men med. Faktisk er ensomhed en ganske naturlig følelse at have af og til. Alligevel er ensomhed ikke noget, vi taler med hinanden om.

 

Ensomheden kan give depression

For dem, hvor ensomheden bider sig fast, bliver den ofte selvforstærkende.

For jo mere sparsom ens vennekreds er, desto større er frygten for, at den, man gerne vil række ud til og bede om hjælp, vil afvise en.

Det kan afholde en fra overhovedet at fortælle om det, der foregår inderst inde. Eller blot turde spørge, om vedkom­mende vil med ud at drikke en kop kaffe. For man risikerer jo et nej. Der hersker også den fordom, at hvis man er ensom, må det være fordi, man har nogle nega­tive menneskelige egenskaber. At man selv er skyld i ensomheden. Så det bliver en ond cirkel.

 

Venskaber tager tid

Det tager tid at få nye venskaber og vi skal give os selv plads til at fejle, når vi er sammen med andre.

Find inspiration hos Hemingway Club – et initiativ af frivillige over 60 år.