Løgn

Løgn er et etisk begreb. Enhver udtalelse som har til hensigt at vildlede i forhold til egen opfattelse af sandheden kan karakteriseres som løgn i etisk forstand. Dette kan også indebære at sige noget, som faktisk er sandt.

Eksempel: Styrmanden skrev i skibsloggen: “I dag er kaptajnen ædru”. Udtalelsen rummer den præmis, at kaptajnen er en fulderik, noget som slet ikke behøver at være tilfældet. Altså kan styrmanden have sagt noget sandt, men på en måde som har til hensigt at vildlede. Dette bliver i så fald løgn.

Løgn er ikke det modsatte af sandhed. Løgnens modstykke er oprigtighed eller ærlighed. (Det modsatte af sandhed er usandhed). Man kan udmærket tale usandt uden at lyve: Man kan være i god tro, være fejlinformeret, have misforstået, fejltolket, være ført bag lyset og så videre.

Man bruger af og til termen hvid løgn, som dækker over når man lyver en lille “uskyldig” løgn, ikke for at være ond, men for at beskytte noget eller nogen.

En person som lider af indre tvang til at lyve kaldes mytoman eller, noget misforstået: lystløgner.

Hvad finder du her?

Har du forslag til indlæg, artikler, videoklip eller andet, så kontakt os på info@haengoddag.dk