Angst, depression eller sorg

Angst omfatter symptomtilstande som panikangst, socialangst, generaliseret angst, agorafobi, enkeltfobi, tvangstilstande og posttraumatisk belastningsreaktion (defineres alle i afsnittet om angst).

Sorg er en følelsesmæssig situation, der alt efter kultur og historisk periode opfattes forskelligt. Sorg er ikke en sygdom, men en proces, der igangsættes af et tab, ofte dødsfald, skilsmisse eller andre eksistentielle ændringer. I de fleste tilfælde fremkalder andres død en sorgperiode. Se mere under afsnittet om sorg.

 

Angst, depression, stress eller udviklingskrise?

Disse begreber er forskellige udtryksmåder for psykiske tilstande, der ofte bunder i det samme grundproblem – at man p.g.a. ydre omstændigheder eller indre krav/motiver har mistet kontakten til sig selv og sin kerne.

Det er altafgørende for psykisk sundhed at have denne kontakt og føle, man er ”herre i eget hus”:

  • I forhold til sit arbejde
  • I forhold til sine medmennesker
  • I forhold til egne indre krav/motiver

Hvad finder du her?

Har du forslag til indlæg, artikler, videoklip eller andet, så kontakt os på info@haengoddag.dk