Citater om livet

 

 • Mit følsomme hjerte, Hvor ofte ønsker jeg ikke, at du var skabt af sten!Glad mand (250x239) (2)
 • Mine begrænsninger. Du er som et støvgran i min sjæls øje.
 • Penge! Du er lyksalighed og forbandelse på samme tid. Du gør venner til fjender og fjender til venner. du både fjerner og skaber ængstelse i tilværelsen.
 • Tid! Jeg har aldrig set dig, men jeg har hørt dine fodtrin.
 • Tid! Når jeg sørger, kryber du, når jeg er glad, løber du; i de stunder, hvor jeg tålmodigt venter, står du stille.
 • Tid! Du er havet, og enhver af livets bevægelser er din bølge.
 • Min fantasi, hvad er du? – Jeg er vandløbet, som nærer dit sinds kildevæld.
 • Et livs gode gerninger kan skylles bort af den stormflod, som en enkelt synd forårsager.
 • Det eneste, som skabes gennem livet, er ens egen natur.
 • Vær enten sanddru eller falsk, for du kan ikke være begge dele.
 • Jo nærmere man kommer virkeligheden, desto nærmere kommer man altings enhed.
 • Græd ikke med de bedrøvede, men trøst dem; ellers vander du kun med dine tårer deres sorgs planter.
 • Der et til alle tider mulighed for en forbedring.
 • Ingen handling i denne verden kan stemples som synd eller dyd; om den er det ene eller andet afhænger af den sjæl, den stammer fra.
 • Det er til igen nytte, at du søger at bevise, at du er, hvad du i virkeligheden ikke er.
 • Mystikeren venter ikke til livet efter dette, men gør alt hvad han kan for at gøre fremskridt nu.
 • Den, som har rum for andre i sit hjerte, vil selv finde husly overalt.
 • Når mennesket hæver sig over pligtfølelsen, bliver pligten til glæde.
 • Tålmodig udholdenhed er tegn på fremskridt.
 • Skæbnen er én side af sandheden, ikke hele sandheden.
 • Ved at anklage en anden for hans fejl rodfæster du ham kun dybere i den.
 • Hvert øjeblik af dit liv er mere kostbart end noget andet.
 • Kærlighed er et våben, som kan nedbryde alle forhindringer på ens vej igennem livet.
 • Selvynk er årsagen til al klage i livet.
 • Ondskab, der kommer til udtryk i en intelligent person, er som en giftig frugt, der vokser af en frugtbar jord.
 • Uheld i livet betyder intet, den største vanskæbne er at stagnere.
 • Tilværelsen opdeles af modsætningsparrene.
 • Der er intet af dét, vi tager i denne livets basar, for hvilket vi ikke før eller siden må betale.
 • Livet er, hvad det er, du kan ikke forandre det, men du kan forandre dig selv.
 • At være alene med sig selv er som at være sammen med en ven, hvis venskab vil vare evigt.
 • Hvis ikke vi skal bygge vores håb på sandheden, på hvad skal vi da bygge?
 • Når en fejl bliver almindelig, betragtes den af de fleste som det normale.
 • Det er ikke vor placering i livet, men vor holdning til livet, som gør os lykkelige eller ulykkelige.
 • At tale visdom er meget lettere end at leve den.
 • Tid og rum er blot uendelighedens længde og bredde.
 • Skønhed er kunstnerens liv, digterens tema, musikerens sjæl.
 • Det er anmassende af mennesker at kræve en forklaring på Gud i ord.
 • Forfængeligheden er en maske over det skjulte mål, som tiltrækker enhver sjæl.
 • Forfængeligheden er skønhedens krone, og beskedenheden er dets trone.
 • Naturen er selv det menneskelige væsen, derfor følger mennesket sig som ét med naturen.
 • Sand kunst fjerner ikke mennesket fra naturen, tværtimod, den fører det nærmere til den.
 • Et godt omdømme er så skrøbeligt som skøre glas.
 • Enten må du skærme dit omdømme eller slet ikke bryde dig om det.
 • Den rige er ofte blot sit skatkammers dørvogter.
 • Den usle søger altid en undskyldning for sin elendige tilstand.
 • Fordi du tilfældigvis kommer til at træde i mudder, behøver du ikke vedblivende følge den mudrede sti.
 • En handling er tankens reaktion.
 • Jo flere mennesker, du kan omgås, desto klogere er du.
 • Pessimistens egen holdning bliver en hindring på hans vej.
 • At gøre sig bekymringer over andres fejl er en unødvendig tilføjelse til de bekymringer, man gør sig over sinde egne.
 • En sandhed, som forstyrrer freden og harmonien, er værre end løgn.
 • Glæde og sorg er forbundne. Var det ikke for glæden, ville sorgen ikke være til, og var det ikke for sorgen, ville glæden aldrig kunne opleves.
 • Mennesket spekulerer over sin fortid og fremtid. Hvor vidunderligt ville det ikke være, hvis det blot virkeligjorde nuet.
 • Hvert øjeblik i livet er en chance, og den største chance er at kende chancens værdi.
 • Det er bedre at sige nej end at gøre noget uvilligt.
 • Alt det, som lever, er ånd; alt det, som dør, er stof.
 • Min intuition svigter mig aldrig, men heldet svigter mig hver gang, jeg ikke lytter til den.
 • Der er intet i livet, som glæder mig mere end at glæde andre: men det er vanskeligt at glæde alle.
 • Jeg er rede til at lære af dem, som kommer for at undervise mig, og villig til at undervise dem, som ønsker at lære.
 • Jeg betragter enhver hindring på min vej som en opmuntring til at gå videre.