Har du humor?

Humor er evnen til at opfatte noget som morsomt. Humor er en mulighed hos mennesker, objekter eller situationer til at vække en følelse af morskab, underholdning, og latter hos andre mennesker. Begrebet omfatter alle former for underholdning eller menneskelig kommunikation som vækker sådanne følelser, eller som gør at mennesker ler eller føler sig lykkelige.

 

Nogle træk i humor er fælles for mange kulturer og folkeslag, men det er typisk at forskellige kulturer eller subkulturer har deres egne former for humor. Dette skyldes at humor udvikles i en kreativ process mellem mennesker.

Akkurat som grupper har deres egen form for humor, har også hver enkelt person deres egen humor. Humor kræver også at man er indforstået med et miljø eller en fælles kundskab. Derfor vil nogen mennesker måske ikke finde eksemplet nedenfor morsomme, da de kan være indforståede i en gruppe.

 

Eksempel på humor:

Det er latterligt at påstå at computerspil påvirker børn!
Hvis f.eks. Pac-Man havde påvirket børn født i 1980’erne, ville vi i dag han en gruppe unge, springende rundt i mørke rum og spise piller mens de lytter til monoton og ensformig musik.

Humor eller gråd er metoder til at leve med uovervindelige problemer. Hvis man ikke kan le af problemerne, skal man græde. Det er også omvendt: Stor sorg kan først bearbejdes ordentligt, når humoren tager over. Det er den klassiske sammenhæng mellem tragedie og komedie:

Den, der kun tager spøg for spøg, og alvor kun alvorligt, han og hun har faktisk fattet begge dele dårligt.Gruk» af Piet Hein).

Mel Brooks definerede en gang forskellen mellem tragedie og komedie med følgende sammenligning:

Når en person glider i en bananskræl og falder ned i et hul og slår sig ihjel er det komedie, men når jeg skærer mig i fingeren er det tragedie.

Humor er ikke kun ironi, den kan også ha en kerne af ondskabsfulhed. Kilde: Wikipedia

 

Hvad finder du her?