Sociale værdier

Vi arver en hel del af vores ”værdistruktur”. Ord har betydning, men hvad der virkelig giver mening for os er hvorfor i vores liv. Den mening, dvs. hvorfor vi har bestemte holdninger og hvad vi føler kan være kulturelt, socialt eller individuelt betinget. For eksempel: Religiøse eller konservative værdier indeholder ofte tradition, gruppe konformitet, autoritetstro, […]

Personlige værdier

Hvad er dine værdier? Vi arver en hel del af vores ”værdistruktur”. Ord har betydning, men hvad der virkelig giver mening for os er hvorfor i vores liv. Den mening, dvs. hvorfor vi har bestemte holdninger og hvad vi føler kan være kulturelt, socialt eller individuelt betinget. For eksempel: Religiøse eller konservative værdier indeholder ofte […]

Seniorliv og arbejde

Alder og erfaring hører sammen. Som årene går, bliver vi klogere. Vi får lært at sige til og fra, og vi får viden om mangt og meget. På jobbet begynder vi så småt at tænke over, hvad vores næste livsafsnit skal bruges til. Og nogle af os pusler såmænd også med tanken om at trappe […]

Personlig og social identitet

Mod til at være sig selv. Identiteten som et samlet begreb, består af fire hovedpunkter, som alle er med til at skabe lige netop den person, som du er og optræder som.   Jeg-identiteten er den identitet, som har størst betydning for din psyke og dit velvære. Jeg-identiteten er det tætteste du kommer på din […]

Bevidst eller ubevidst?

  Vores tanker har stor indflydelse på, hvordan dagen bliver. De kan være bevidste eller ubevidste. Børn begynder deres liv i den ubevidste tilstand og vokser sig, så at sige ind i bevidstheden.   De bevidste tanker er dem, vi har kontakt med eller er bevidste om.De ubevidste tanker kan stamme fra vores komplekser og erindringer fra barndommen, […]

Motivation

  Der er ikke noget, der motiver os mere, end at udnytte vores styrker og få opfyldt vore behov og værdier. Trivsel, behovsopfyldelse og tilfredshed med vort liv er også et udtryk for vores ”selvrealisering” og generelle velbehagsfølelse. Vi kan dog kun være tilfredse, hvis vi har fået opfyldt vores basale behov. Abraham Maslow’s behovspyramide er […]

Selvaktualisering

De fleste af os vil gerne udvikle og udfolde vores medfødte anlæg, værdier, holdninger og overbevisninger. Vi ser det mere og mere på de sociale medier, men ikke altid positivt. Her finder du en uddybning af begrebet selvaktualisering. Begrebet har filosofiske rødder tilbage til Aristoteles, men indførtes i moderne tid af den tysk-amerikanske neurofysiolog Kurt […]

Maslows behovspyramide

Psykologen Abraham Maslow, som er en af fædrene til den moderne psykologi, udviklede i 1943 en grafisk fremstilling af de forskellige menneskelige behov, opstillet som en pyramide. Maslow mente, at mennesker fødes med et vist potentiale (dvs. anlæg og evner), som det giver dem mening i tilværelsen at virkeliggøre.   Han havde længe tænkt over, […]