Giraf og ulvesprog

Girafs

Et sprog fra hjertet
Et sprog fra hjertet

prog, også kaldet ikke-voldelig kommunikation, er et redskab til at bevare dialogen i samtaler. Det er opfundet af Marshal B. Rosenberg, og han brugte giraffen som symbol for sin teori, fordi den har det største hjerte af alle dyr.

 

At tale som en ”giraf” 

Observerer og iagttager hvad der sker i situationen, dvs. man dømmer og vurderer ikke, men beskriver og tager udgangspunkt i fakta. Udtrykker egne følelser og behov for, hvad den anden skal gøre.

 

 

Modsproget til girafsprog er ulvesprog:

 At tale som en ”ulv”

Iagttager ikke, men vurderer, anklager
 og ser fejl og mangler, der kan slås ned på.
 Reagerer umiddelbart på sine følelser og stiller krav og beordrer.

 

”Vil du have ret, eller vil du være lykkelig?”

Marshall B. Rosenberg

Det er ikke altid nemt at være en god giraf.
I nogle job oplever man ofte konflikter, der ikke har noget at gøre med ens behov eller følelser, men drejer sig om at varetage interesserne for en organisation, lovgivningen eller samfundet. F. eks. billetkontrollør i DSB, parkeringsvagt eller en politibetjent. Her er Girafsprog ikke med til at løse konflikten, men medvirker til at holde dialogen i gang.

 

Et sprog fra hjernen
Et sprog fra hjernen

 

Kulturtræf

Når vi møder andre kulturer er det ofte, som når to isbjerge møder hinanden. Som bekendt er det meste af isbjergene under vandet. Ofte kan man se dem ryste sig og opføre sig underligt, selvom de tilsyneladende er langt fra hinanden. Det

Sammenstød
Sammenstød

skyldes, at de er stødt mod hinanden under vandet.

Det samme gælder, når vi møder mennesker fra andre steder. De gør ting, vi måske ikke bevidst bemærker, men som strider imod det, vi har lært gennem vor opvækst. Hvis vi i vor egen selvoptagethed tror, at vore værdier og vor adfærd er bedst, vil det være svært at forstå andre. Hvis vi ikke forstår andre, behøver det ikke at være deres skyld.

At forstå andre kulturer er noget, man kan lære. Det første, vi skal gøre, er at blive bevidst om, at der er forskelle. Vi må acceptere disse forskelle som naturlige, selvom vi ikke kan lide dem. Mange tror, at en bestemt gestus betyder det samme i alle lande. Derfor opstår der problemer, når de møder fremmede.

Vi har langt flere måder at udtrykke os på end gennem ord.

 

Hvad finder du her?

  • Kulturelle udtryksformer – en illustration af, hvordan vi udtrykker os forskelligt
  • Kulturprøven – et eksempel pål, hvordan I ved gennemgang af konkrete emner, kan afprøve Jeres indbyrdes forståelse, hvis I kommer fra forskellige kulturer.