At være robust

Robusthed er mere end at ”klare sig”. Robusthed udvikles gennem en sund måde at klare sig på. Robuste personer kendetegnes iflg. Positive Psychology ved, at de:

 • Er optimistiske
 • Er håbefulde og i stand til at løse problemer
 • Har selvtillid, men uden at overvurdere egne evner og kunnen
 • Kan styre og udtrykke deres følelser på en passende måde
 • Er i stand til at finde fordele og mening i svære situationer
 • Benytter sig af humor
 • Har gode erfaringer fra en stærk og omsorgsfuld autoritetsperson (far eller mor) i deres barndom
 • Benytter social støtte og trækker på venskaber og familien
 • Har en ”værktøjskasse” med tilpasningsevner og tilpasningsvilje
 • Er i stand til at lære, tilgive og komme videre

Robuste topledere har udtalt, at de ikke altid føler sig selvsikre, selv om de udadtil virker sådan. Robuste mennesker er ikke nødvendigvis mere selvsikre end andre, men de har en bedre strategi for at ”klare sig”. Man skulle tro, at selvsikkerhed er nøglen til at møde udfordringer, men det er faktisk sådan, at vi bliver bedre til at klare os samtidig med at vi mister selvsikkerhed.

Vort liv er fyldt med udfordringer, som både svækker os og styrker os. Det er tankevækkende, at robusthed ikke betyder, at du skal være stålfast, men at det faktisk handler mere om at kunne bøje af, når det er det rigtige. Kilde: Charlotte Style ”Positive Psychology”.

 

Hvad finder du her?

Har du forslag til indlæg, artikler, videoklip eller andet, så kontakt os på info@haengoddag.dk

Social identitet

Udover arbejdspladsen, så deltager de fleste i fællesskaber, hvor det nærmeste fællesskab typisk er familien. Fællesskaber kan også bygge på fælles interesser, religion, kultur eller synspunkter. Fælles holdni

Social identitet
Social identitet

nger og synspunkter kan f.eks. dyrkes i seriøse fællesskaber, som f.eks. frimurere og religionsdyrkere eller frivillige hjælpeorganisationer m.m.

Deltagelse i disse fællesskaber skaber en kollektiv identitet, som du også kan tage på dig.

 

Kollektiv identitet danner en ramme om den personlige- og sociale identitet via en social omgangskreds. Den kollektive identitet er nødvendig for at man kan få en plads i samfundet -i sociale vennekredse og blive accepteret i det kollektiv (f. eks. at være dansker, FCK-fan eller muslim m.m.), som man vælger at tage del i. Kilde: Wikipedia.dk

Kollektivitet betegner et forhold mellem mennesker, som beror på gensidighed, sammenhold og solidaritet. Gennem kollektivitet indgår man i en større meningsfyldt social helhed: man bliver, hvad man er ved sit forhold til andre, men uden nødvendigvis at udviske sine individuelle identitet.

 

Hvad finder du her?

 • Kollektiv identitet – læs mere om emnet her
 • Tilknytning – Her drejer det sig om behovet for at blive elsket og anerkendt og indgå i positive relationer til andre mennesker. Læs mere her og se en 3 minutters video om emnet.

Hvem er jeg?

Til daglig bliver vi identificeret ved, hvad vi arbejder med. Hvad laver du? Er som regel det første, du bliver spurgt om, når du træffer nye mennesker. Er du på arbejdsmarkedet er dit job med til at identificere dig. Jeg er murer, lærer, ingeniør, osv. Nogle gange er vor tilknytning til vores job og den virksomhed, som vi arbejder på så stærk, at det bliver en meget stor del af vores identitet. Folk, der bliver fyret, pensioneres eller skifter job føler ofte, at de mister deres identitet og skal finde en ny.

Men siger din jobmæssige eller faglige identitet egentlig noget om, hvem du er?

På nedenstående sider kan du hente inspiration til at lære dig selv bedre at kende. Når du er bevidst om din personlige identitet, dine evner, din kapacitet, robusthed, dine værdier m.v., så bliver dine valg af læring, uddannelse, jobskifte m.v. meget lettere.

Hvad finder du her?

 • Kan du kende dig selv? – En øvelse, der måler forskellen mellem dit sande jeg og dit ideale jeg. Hent den Kan du kende dig selv. Print den ud og find ud af hvor godt du kender dig selv.
 • Personlig identitet – læs mere her.
 • Personlig kapacitet – læs mere her.
 • Intelligenser – læs mere her.
 • Robusthed – læs mere her.
 • Moral og etik – læs mere her.

Jeg-identitet

Jeg-identitet er en forudsætning for den velfungerende personlige identitet, ligesom den er grundlæggende for din evne til at konstruere og få andre til at anerkende dine forskellige sociale identiteter (red: f.eks. som barn af forældre, elev i en klasse eller medarbejder på en arbejdsplads etc.).

Inspiration: Identitet af Carsten René Jørgensen

Den integrerede jeg-identitet

Den integrerede jeg-identitet er en del af grundlaget for, at du kan være en stabil og kompetent aktør i dit eget liv, hvilket bl.a. kommer til udtryk ved, at du formår at revidere dine personlige og sociale identiteter i lyset af oplevede konflikter, nye erfaringer og ændrede livssituationer. For at udvikle en fleksibel social identitet eller et bredt spektrum af sociale identiteter – ”et mangfoldigt selv” – må du derfor have en rimeligt velintegreret og moden jeg-identitet.

Desuden er jeg-identiteten forudsætning for, at du kan identificere dig med, føle dig som og blive en del af et socialt fællesskab med tilhørende social identitet. Jeg-identiteten er en forudsætning for, at du kan opleve eller skabe mening og sammenhæng i sit liv.

For at du kan fungere frit og have en oplevelse af at være en kompetent aktør i dit eget liv, så må du være bevidst om din jeg-identitet.  Hvis ikke – så vil du blive svinge imellem forskellige mentale tilstande og identitetselementer. Det kan gøre det meget vanskeligt for dig at træffe kompetente og holdbare valg.

Jeg-identiteten hænger sammen med din evne til løbende at udvikle og integrere forskellige identitetselementer, f.eks. at finde dine talenter, det du trives med – og gøre det til en del af din personlighed. Gradvis vil du dermed etablere din personlige og sociale identitet og stadig kunne “hvile i dig selv”, dvs. være grundlæggende tilfreds med dig selv.

Den veludviklede jeg-identitet

Når du har en veludviklet jeg-identitet, så er det kendetegnet ved vellykket sammensmeltning af:

 • dine bærende karakteristika,
 • dine individuelle behov,
 • dine udviklede evner,
 • at du kan identificere dig med andre, som betyder noget for dig,
 • dine fremtrædende forsvarsstrategier og
 • samspil mellem det modne jeg’s kraft og stabile relationer.

Den skrøbelige jeg-identitet

Kendetegnes ved:

 • mangler i jeg’ udviklingen og ustabilitet,
 • uforudsigelighed eller fravær af integrerende rammer omkring dig og
 • dine relationer til andre, der betyder noget for dig.

Det kan blive medvirkende årsag til alvorlige mangler i jeg-identiteten.