Jeg-identitet

Jeg-identitet er en forudsætning for den velfungerende personlige identitet, ligesom den er grundlæggende for din evne til at konstruere og få andre til at anerkende dine forskellige sociale identiteter (red: f.eks. som barn af forældre, elev i en klasse eller medarbejder på en arbejdsplads etc.).

Inspiration: Identitet af Carsten René Jørgensen

Den integrerede jeg-identitet

Den integrerede jeg-identitet er en del af grundlaget for, at du kan være en stabil og kompetent aktør i dit eget liv, hvilket bl.a. kommer til udtryk ved, at du formår at revidere dine personlige og sociale identiteter i lyset af oplevede konflikter, nye erfaringer og ændrede livssituationer. For at udvikle en fleksibel social identitet eller et bredt spektrum af sociale identiteter – ”et mangfoldigt selv” – må du derfor have en rimeligt velintegreret og moden jeg-identitet.

Desuden er jeg-identiteten forudsætning for, at du kan identificere dig med, føle dig som og blive en del af et socialt fællesskab med tilhørende social identitet. Jeg-identiteten er en forudsætning for, at du kan opleve eller skabe mening og sammenhæng i sit liv.

For at du kan fungere frit og have en oplevelse af at være en kompetent aktør i dit eget liv, så må du være bevidst om din jeg-identitet.  Hvis ikke – så vil du blive svinge imellem forskellige mentale tilstande og identitetselementer. Det kan gøre det meget vanskeligt for dig at træffe kompetente og holdbare valg.

Jeg-identiteten hænger sammen med din evne til løbende at udvikle og integrere forskellige identitetselementer, f.eks. at finde dine talenter, det du trives med – og gøre det til en del af din personlighed. Gradvis vil du dermed etablere din personlige og sociale identitet og stadig kunne “hvile i dig selv”, dvs. være grundlæggende tilfreds med dig selv.

Den veludviklede jeg-identitet

Når du har en veludviklet jeg-identitet, så er det kendetegnet ved vellykket sammensmeltning af:

  • dine bærende karakteristika,
  • dine individuelle behov,
  • dine udviklede evner,
  • at du kan identificere dig med andre, som betyder noget for dig,
  • dine fremtrædende forsvarsstrategier og
  • samspil mellem det modne jeg’s kraft og stabile relationer.

Den skrøbelige jeg-identitet

Kendetegnes ved:

  • mangler i jeg’ udviklingen og ustabilitet,
  • uforudsigelighed eller fravær af integrerende rammer omkring dig og
  • dine relationer til andre, der betyder noget for dig.

Det kan blive medvirkende årsag til alvorlige mangler i jeg-identiteten.