Økonomiske fællesskaber

Med økonomiske fællesskaber tænker vi på økonomiske foreninger, der drives efter andelsprincipper. Det betyder i almindelighed, at deres formål er at ordne deres medlemmers forbrug eller produktion eller fremme deres fælles økonomiske interesser på den for dem mest frugtbringende og almengavnlige måde.

Sædvanlig er de “åbne” foreninger bygget på solidaritet, og som regel har i dem – i modsætning til, hvad tilfældet er i aktieselskaber – hver mand én og kun én stemme (ofte formuleret som at man stemmer efter hoveder og ikke efter høveder), og fortjenesten fordeles til de enkelte medlemmer i forhold til disses omsætning. Bevægelsen havde sin storhedstid fra slutningen af 1800-tallet til 1960’erne. Andelsejede virksomheder er en slags kooperativer. Kilde: Wikipedia

Hvad finder du her?

  • Klubber, foreninger og andre sociale organisationer

Har du forslag til indlæg, artikler, videoklip eller andet, så kontakt os på info@haengoddag.dk